Yritysten yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutuksella voidaan täydentää työntekijöiden turvaa vapaa-ajalla sekä parantaa työajan vakuutusturvaa. Vakuutus mahdollistaa nopean pääsyn hyvään hoitoon. Vapaaehtoiset vakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa.


Mitä Yksityistapaturmavakuutus mm. korvaa?

Tapaturman hoitokulut

Tapaturman aiheuttamia vamman hoitokuluja. Hoitokuluina korvataan mm. lääkärinpalkkioita, tutkimus- ja leikkaustoimenpiteitä sekä fysikaalista hoitoa. Vakuutettu voi valita itselleen sopivimman hoitolaitoksen tai käyttää LähiTapiolan suosittelemia hoitolaitoksia.

Päiväraha (valinnainen turva)

Korvattavan tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä maksetaan päivärahaa lääkärin määräämältä ajalta. Päivärahaa maksetaan lääkärihoidon alkamispäivästä ja sen maksaminen päättyy viimeistään silloin, kun tapaturmasta on kulunut yksi vuosi.

Haittakorvaus

Vakuutuksesta maksetaan korvaus tapaturman aiheuttamasta lääketieteellisesti määritellystä pysyvästä haitasta. Haitan määrityksessä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta.

Kuolema (valinnainen turva)

Vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos vakuutettu on kuollut tapaturman seurauksena. Kuolemantapauskorvauksella on mahdollista varmistaa läheisen toimeentuloa ja helpottaa taloudellista sopeutumista uuteen tilanteeseen.