Yrityksen riskienhallinta Riskien tunnistaminen

LähiTapiolaLokalTapiola

Yrityksen omaisuutta, henkilöstöä ja toiminnan jatkuvuutta uhkaavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tulipalot, rikollinen toiminta, tietoriskit sekä erilaiset työssä sattuvat tapaturmat. Hyvä turvallisuustaso kertoo hyvin johdetusta yrityksestä. Riskien tunnistaminen ja arviointi on tärkeää yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päivittäisessä johtamisessa.

Tilanteessasi kannattaa huomioida

Yrityksen omaisuuteen ja toimintaan kohdistuu lukuisia erilaisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa lisäkustannuksia, taloudellisia menetyksiä ja häiriöitä yrityksen toiminnalle. Yrityksen toiminta voi jopa keskeytyä. Myös yrityksen henkilöstöön liittyy riskejä, mm. sairastumisia, loukkaantumisia ja avainhenkilön poislähtö yrityksen palveluksesta.

Säännöllinen riskien tunnistaminen ja arviointi luo perustan yrityksesi riskienhallinnan kehittämiselle.

Näin hyödyt

  • Saat kokonaiskuvan yrityksesi toimintaa uhkaavista tekijöistä ja kehittämismahdollisuuksista.
  • Lisäät organisaation turvallisuustietoisuutta.
  • Parannat toiminnan jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä.
  • Pystyt varautumaan mahdollisiin vahinkoihin ja niistä selviytymiseen.
  • Kohdennat turvallisuutta parantavat toimenpiteet oikein.
  • Henkilöstöriskien hallinnan avulla yrityksesi saa liiketoimintaansa lisää tuottavia työtunteja, kun henkilöstön vaihtuvuus ja poissaolot vähenevät.
  • Sairauksista, työtapaturmista sekä uusista rekrytoinneista aiheutuvat kustannukset alenevat.

Omaisuuden ja toiminnan riskienhallinta
Yrityksen riskienhallinta

Riskienhallinnalla varmistat yrityksesi turvallisuuden.

Yrityksen toiminnan vakuutukset
Verkkokoulutuksemme helpottamaan yrityksesi arkea

Tutustu ja tilaa verkkokoulutuksiamme helpottamaan yrityksesi arkea.

Yrityksen omaisuus ja toiminta
Omaisuusvakuutukset

Turvaa yrityksesi koneet ja laitteet.

Yrityksen toiminnan vakuutukset
Toiminnan vakuutukset

Turvaa yrityksesi keskeytymätön toiminta.

LähiTapiola LokalTapiola
Työtapaturmavakuutus

Työntekijälle turva työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Lisäturvaa myös vapaa-ajalle.