Yrityksen riskienhallinta Riskien tunnistaminen

LähiTapiolaLokalTapiola

Yrityksen omaisuutta, henkilöstöä ja toiminnan jatkuvuutta uhkaavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi tulipalot, rikollinen toiminta, tietoriskit sekä erilaiset työssä sattuvat tapaturmat. Hyvä turvallisuustaso kertoo hyvin johdetusta yrityksestä. Riskien tunnistaminen ja arviointi on tärkeää yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päivittäisessä johtamisessa.

Tilanteessasi kannattaa huomioida

Yrityksen omaisuuteen ja toimintaan kohdistuu lukuisia erilaisia riskejä, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa lisäkustannuksia, taloudellisia menetyksiä ja häiriöitä yrityksen toiminnalle. Yrityksen toiminta voi jopa keskeytyä. Myös yrityksen henkilöstöön liittyy riskejä, mm. sairastumisia, loukkaantumisia ja avainhenkilön poislähtö yrityksen palveluksesta.

Säännöllinen riskien tunnistaminen ja arviointi luo perustan yrityksesi riskienhallinnan kehittämiselle.

Näin hyödyt

  • Saat kokonaiskuvan yrityksesi toimintaa uhkaavista tekijöistä ja kehittämismahdollisuuksista.
  • Lisäät organisaation turvallisuustietoisuutta.
  • Parannat toiminnan jatkuvuutta ja häiriöttömyyttä.
  • Pystyt varautumaan mahdollisiin vahinkoihin ja niistä selviytymiseen.
  • Kohdennat turvallisuutta parantavat toimenpiteet oikein.
  • Henkilöstöriskien hallinnan avulla yrityksesi saa liiketoimintaansa lisää tuottavia työtunteja, kun henkilöstön vaihtuvuus ja poissaolot vähenevät.
  • Sairauksista, työtapaturmista sekä uusista rekrytoinneista aiheutuvat kustannukset alenevat.

Omaisuuden ja toiminnan riskienhallinta
Yrityksen riskienhallinta

Riskienhallinnalla varmistat yrityksesi turvallisuuden.

Yrityksen toiminnan vakuutukset
Omatoimista riskienhallintaa verkossa

RiskiHelppi® on monipuolinen tietopaketti yrityksesi käyttöön.

Omaisuusvakuutus turvaa yrityksesi omaisuudelle sattuvien vahinkojen varalta.
Omaisuusvakuutus

Turvaa yrityksesi koneet ja laitteet vahinkojen varalta.

Toiminnan vakuutuksilla varaudut yrityksen esine-, henkilö- ja varallisuusvahinkojen korvausvastuisiin.
Toiminnan vakuutukset

Turvaa yrityksesi toiminta keskeytysten ja erilaisten korvausvastuiden varalta.

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma.
Työtapaturmavakuutus

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän tapaturman tai ammattitautiin sairastumisen varalta.