Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Anställning av en arbetstagare

Ska du anställa en arbetstagare till ditt lantbruk? Arbetsgivaren har skyldigheter som du ska sköta när du en anställer ny arbetstagare.

I din situation lönar det sig att beakta

Då du anställer en arbetstagare i ett arbetsförhållande är du skyldig att teckna en lagstadgad pensionsförsäkring för honom eller henne (ArPL). Det tryggar arbetstagarens pensionsskydd. Som arbetsgivare sörjer du dessutom för din arbetstagares lagstadgade olycksfallsförsäkrings- och socialskyddsavgifter och förskottsinnehållning av skatt.

  • Du måste teckna en ArPL-försäkring för dina arbetstagare om deras månadsinkomster minst 55,56 euro (år 2014). Försäkringen måste tecknas senast den månad som följer på lönebetalningsmånaden. Om försäkringen tecknas för sent höjs försäkringspremierna retroaktivt. Du ska teckna en ArPL-försäkring också för utländska arbetstagare, eftersom allt arbete som utförs i Finland i regel också ska försäkras i Finland.

  • Du kommer väl ihåg att du som arbetsgivare är skyldig att försäkra dina anställda också för olycksfall och yrkessjukdomar med en lagstadgad olycksfallsförsäkring innan de börjar arbeta om de arbetar mer än 12 dagar per år.

  • Ibland arbetar också talkoarbetskraft, som inte får någon lön, på din gård. Dem kan du låta försäkra med en frivillig talkoförsäkring för vårdkostnader.

Arbetsolycksfalls­försäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

Läs mer om arbetsolycksfalls­försäkring

ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.

Läs mer om ArPL-försäkring