Lapsivakuutus

LähiTapiola LokalTapiola

Lastentaudit kuuluvat kasvuun. Lapsivakuutuksella varmistat, ettei hyvä hoito ole kiinni rahasta ja voit valita myös yksityisen sairaanhoidon palvelut.

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Lapselle otettavan henkilövakuutuksen eli lapsivakuutuksen perustan muodostavat sairauden ja tapaturmien hoitokulut. Vakuutuksen voi ottaa myös varausvakuutuksena syntyvälle lapselle. Voit täydentää vakuutusta tarpeidesi mukaan.

Sairauden hoitokulut

Sairauden hoitokuluina korvataan turvan voimassa  ollessa syntyneitä Suomessa annetun hoidon ja tutkimuksen kuluja. Esimerkiksi lääkärin määräämiä tutkimuksia, hoitoja ja lääkkeitä sekä sairaalan hoitopäivämaksuja.

Tapaturman hoitokulut

Turvasta korvataan tapaturmasta aiheutuneen vamman hoitokuluja ilman omavastuuta. Turva on voimassa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hoitokuluja ovat esimerkiksi lääkärin määräämät tutkimukset, hoidot ja lääkkeet tai sairaalan hoitopäivämaksut.

Varausvakuutus syntyvälle lapselle

Ottamalla vakuutuksen lapsellesi jo ennen syntymää varmistat, että vakuutuksen saa ilman sairauskohtaisia rajoitusehtoja. Varausvakuutus sisältää aina vähintään sairauden ja tapaturman hoitokulut.

Täydennä lapsivakuutusta tarpeesi mukaan

Tapaturmaisen haitan turva

Turvasta maksetaan korvaus tapaturman vakuutetulle aiheuttamasta lääketieteellisesti määritellystä pysyvästä haitasta. Haitan määrityksessä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön haittaluokitusta.

Tapaturmainen kuolema

Turvasta maksetaan korvaus, jos vakuuttettu lapsi kuolee tapaturman seurauksena.