Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Turva työkyvyttömyyden varalle

Nainen laittamassa pyöräilykypärää päähän.

Mitä jos jäisit yllättäen työkyvyttömäksi? Onnistuisiko asumiskustannusten ja muiden pakollisten menojen maksaminen pienemmillä tuloilla? Pidempi sairausloma tai pysyvä työkyvyttömyys laskee tulojasi, jolloin arjen kustannuksista selviäminen voi olla haasteellista.

Vuosittain vahvistettavalla asiakasedulla alennusta uudesta vakuutuksesta

Asiakkaidemme omistamana yhtiönä meille on erityisen tärkeää, että omistaja-asiakkaamme hyötyvät menestyksestämme. Tästä syystä olemme kasvattaneet asiakasetujamme. Voit saada uuteen pysyvän työkyvyttömyyden vakuutukseesi vuosittain vahvistettavan asiakasedun, joka alentaa vakuutusmaksua. Vuonna 2023 annettava alennus on 20 prosenttia. Lue lisää asiakasedusta.

Työkyvyttömyyden vaikutus tuloihin

Oletko miettinyt miten arkesi muuttuisi, jos tulosi puolittuisivat? Esimerkiksi jäädessäsi sairauslomalle työnantaja maksaa sinulle sairausajalta täyttä palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti, yleensä 1-3 kuukauden ajan. Tämän jälkeen Kela maksaa sairauspäivärahaa, jonka suuruus riippuu ansiotuloistasi. Jos työkyvyttömyys todetaan pysyväksi, sinulle maksetaan lakisääteistä työkyvyttömyyseläkettä.

Voit varautua sairaslomaan ja pysyvään työkyvyttömyyteen päivärahavakuutuksen ja pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksen turvin. Työkyvyttömyysturva kannattaa mitoittaa tulojesi ja elämäntilanteesi mukaisesti, jotta tulotasosi säilyy ennallaan työkyvyttömyyden myötä. Työkyvyttömyysturva onkin hyvä tarkistaa säännöllisesti, jotta se on oikealla tasolla elämäntilanteeseesi nähden.


Työkyvyttömyyspäiväraha

Työkyvyttömyyspäivärahaa maksetaan, jos jäät sairauslomalle sairauden tai tapaturman vuoksi ja sen turvin voit säilyttää tulotasosi ennallaan sairasloman aikana.

Päivärahavakuutuksen voi mitoittaa esimerkiksi niin, että se kattaa erotuksen sairauspäivärahan ja palkkasi välillä. Työkyvyttömyyspäivärahaa maksetaan valitsemasi omavastuuajan jälkeen jopa kahdelta vuodelta. Omavastuu aika kannattaa valita sen mukaan, kuinka kauan työnantaja maksaa täyttä palkkaa.

Vakuutus on erityisen tärkeä yrittäjille, joiden toimeentulo riippuu täysin omasta työnteosta. Täältä voit tutustua yrittäjille suunnattuun vakuutukseen.

Tätä on työkyvyttömyyspäiväraha

  1. Tiedät, että toimeentulosi on turvattu, jos jäät työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman vuoksi.

  2. Päivärahakorvausta maksetaan sinulle valitsemasi omavastuuajan jälkeen.

  3. Sinulla on henkilökohtaisesti räätälöity turva, jossa huomioidaan tulotasosi ja talouden tarpeesi.

Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus

Pysyvän työkyvyttömyyden turva on tarpeen erityisesti lapsiperheen huoltajille ja työssäkäyville henkilöille, joille pysyvästi työkyvyttömäksi jääminen merkitsisi elintason romahtamista.

Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus maksetaan sinulle, jos menetät lopullisesti työkykysi sairauden tai tapaturman vuoksi. Korvauksen avulla sinun on mahdollista sopeuttaa elämäsi uusiin olosuhteisiin.

Korvausmäärä voi olla esimerkiksi 1–2 vuoden tuloja vastaava summa, jolloin korvaus kattaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita ansionmenetyksiä. Jos sinulla on lapsia tai velkaa korvausmäärä voi kattaa esimerkiksi vuoden nettotulot, lainojen yhteismäärän sekä 20 000 euroa jokaista lastasi kohden.

Tätä on pysyvän työkyvyttömyyden vakuutus

  1. Tiedät, että toimeentulosi on turvattu, jos jäät työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman vuoksi.

  2. Kertakorvaus maksetaan sinulle, jos sinut todetaan pysyvästi työkyvyttömäksi.

  3. Sinulle henkilökohtaisesti räätälöity vakuutus, jolla mahdollistat elämän sopeuttamisen uusiin olosuhteisiin.


Älyhenkivakuutus on henkivakuutus hyvinvointipalveluilla

Älyhenkivakuutus on Suomen ensimmäinen vakuutuksen ja hyvinvointipalvelut yhdistävä kokonaisuus. Kun sinulla on LähiTapiolan henkivakuutus, vakavan sairauden tai työkyvyttömyyden turva, sinulla on mahdollisuus ottaa käyttöösi maksuttomat hyvinvointipalvelut, jotka löydät TerveysHelppi-sovelluksen HyvinvointiHelppi-osiosta.

HyvinvointiHelppi tarjoaa käytännön neuvoja ja vinkkejä lepoon, liikuntaan, ravintoon ja stressinhallintaan liittyen. Lisäksi kumppaneidemme tuottamat hyvinvointisisällöt ovat käytettävissäsi.


Hyvä tietää


Työkyvyttömyyspäiväraha- ja Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutusta voi hakea 15 vuotta täyttänyt henkilö. Vakuutusta on haettava viimeistään sen vuoden aikana, kun täyttää 59 vuotta. Vakuutus päättyy sen kauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 60 vuotta.

Työkyvyttömyysvakuutuksen hintaan vaikuttavat ikäsi, valitsemasi korvaussumma sekä terveydentilasi.

Työkyvyttömyysvakuutukseen sisältyy vakuutus kuoleman varalle itse määrittelemälläsi korvaussummalla.

Työkyvyttömyyspäivärahasta maksettu päiväkorvaus on veronalaista ansiotuloa.
Pysyvän työkyvyttömyyden korvaus on verovapaa.
Huomioithan, että verotus voi muuttua tulevaisuudessa. Verotus on esitetty 1.8.2018 voimassaolevien verosäännösten mukaisesti.

Työkyvyttömyyspäivärahasta maksetaan korvausta, kun yhtäjaksoinen työkyvyttömyys on kestänyt yli valitun omavastuuajan. Päivärahavakuutuksen omavastuuaika voi olla 21, 30, 60, tai 90 päivää.

Olet oikeutettu pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettavaan kertakorvaukseen, jos menetät lopullisesti työkykysi sairauden tai tapaturman vuoksi, etkä kykene enää tekemään omaa työtäsi tai muutakaan sellaista työtä, jota voitaisiin pitää sinulle sopivana ja joka takaisi sinulle kohtuullisen toimeentulon. Sinulla ei ole myöskään mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen.
Korvattavuuden edellytyksenä on lisäksi se, että sairautesi tila on vakiintunut ja pysyvä, paranemista ei ole odotettavissa eikä sairauden tila ole nopeasti huononeva. Sovittu kertakorvaus maksetaan, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään vuoden ja on osoitettu lopulliseksi.

Henkivakuutusturvan myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.
Älyhenkivakuutus yhdistää henkivakuutuksen ja HyvinvointiHelpin. HyvinvointiHelppi on asiakkaillemme tarjottava maksuton lisäpalvelu, eikä se tule osaksi vakuutussopimusta. LähiTapiolalla on oikeus muuttaa palveluiden tai etujen sisältöä. Sähköisen terveystarkastuksen ja itsevalmennukset tuottaa Kustannus Oy Duodecim. Hyvinvointisisältöjä palveluun tuottavat yhteistyökumppanimme. Kumppaneidemme tuottamat hyvinvointipalvelut ovat saatavilla myös suoraan palveluntarjoajalta palvelun ehtojen mukaisesti.

Katso myös: