Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Korkorahastot

Korkorahastot sijoittavat varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin, kuten joukkolainoihin ja velkakirjoihin. Niiden tuotto perustuu korkomarkkinoiden kehitykseen, joten niillä on maltillinen tuotto-odotus ja tasainen arvonkehitys. Korkorahastot sopivat säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa korkomarkkinoille helposti ja hyvin hajautetusti. Tutustu korkorahastoihimme, osta korkorahasto verkkopalvelussamme tai varaa aika asiantuntijallemme.

Mikä on korkorahasto?

  • Korkorahasto sijoittaa varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin. Niiden tuotto perustuu korkomarkkinoiden kehitykseen, joka on usein osakemarkkinoita vakaampaa.

  • Korkorahastojen riskit ovat usein osakemarkkinoita vähäisemmät. Korkorahastot eivät kuitenkaan ole täysin riskittömiä, mutta säästäjä voi valita itse, millaisen riskin haluaa ottaa. Korko- ja luottoriskit muodostavat suurimmat riskit korkorahastoissa. Korkoriski tarkoittaa yleisen korkotason muutosten vaikutusta rahaston korkosijoitusten arvoon ja siten myös rahaston arvoon. Korkojen noustessa rahaston korkosijoitusten arvo laskee ja päinvastoin. Luottoriski tarkoittaa sitä, että rahaston sisältämien lainainstrumenttien takaisinmaksua tai korkoja ei suoriteta täysimääräisinä tai ajallaan. Luottoriskilisällä tarkoitetaan sitä korkoeroa, jonka korkosijoituksen liikkeeseenlaskija joutuu maksamaan markkinoiden tulkitsemaan riskittömään korkoon verrattuna. Luottoriskilisien noustessa rahaston arvo laskee ja päinvastoin. Luottoriski voi toteutua myös, jos liikkeeseenlaskija, takaaja tai muu osapuoli ei selviydy velvoitteistaan esimerkiksi konkurssin tai maksukyvyttömyyden vuoksi.

  • Korkorahastoja on erilaisiin korkosijoituksiin, eri markkina-alueille tai näihin kaikkiin sijoittavia vaihtoehtoja.

  • Korkorahastot voidaan jaotella lyhyen, keskipitkän ja pitkän koron rahastoihin. Lyhyen koron rahastojen arvonkehitys on yleensä tasaista ja ne sopivat myös lyhytaikaiseksi sijoituskohteeksi. Pitkän koron rahastot tavoittelevat korkeampaa tuottoa ja niiden sisältämä riski on suurempi.

  • LähiTapiola Varainhoidon kestävän sijoittamisen periaatteet koskevat kaikkia korkorahastoja. Lue lisää kestävän sijoittamisen periaatteista (pdf).

Milloin kannattaa sijoittaa korkorahastoihin?

  • Korkorahastot sopivat säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat aloittaa säästämisen pienillä summilla helposti.

  • Korkorahastot sopivat säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat välttää suuria arvonvaihteluja sijoituksissa, sillä arvonvaihtelu on maltillisempaa kuin osakemarkkinoilla.

  • Korkorahastoissa on usein osakerahastoja lyhyempi suositeltu sijoitusaika. Korkorahastot voivat siis sopia säästäjille ja sijoittajille, joiden sijoitusaika on lyhyempi.


Tutustu tarkemmin korkorahastoihimme

Palveluntarjoajat

Sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä. Tarkemmat tiedot avaintietoesitteessä ja muissa rahastomateriaaleissa. LähiTapiola Varainhoito toimii omaisuudenhoitajana ja toimeksiantojen välittäjänä sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiön vakuutusasiamiehenä.

Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon alenemisesta ja pääoman menetyksestä. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.