Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kokemus. Näkemys. Menestys.

LähiTapiola Varainhoidon tavaramerkki on omaan talousanalyysiin ja yritystutkimukseen perustuva näkemyksellinen varainhoito, jota eivät indeksit ohjaa. Tavoitteena on markkinoita parempi ja tasaisempi tuotto pitkällä aikavälillä. Salkunhoidossa hyödynnämme myös tarkkaan valittujen, kansainvälisten yhteistyökumppaneiden paikallistuntemusta.

Takuutuottoisen vakuutussäästön tuotto

Vakuutussäästöillesi maksetaan kokonaiskorkoa, joka muodostuu perustekorosta ja mahdollisesta asiakashyvityksestä. LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön hallitus vahvistaa asiakashyvityksen suuruuden vuosittain soveltaen periaatteita, jotka on määritelty lisäetutavoitteissa.

Lisäetutavoitteiden mukaisesti asiakashyvityksen suuruuteen vaikuttavat

  • jaettavissa oleva ylijäämä
  • eri vakuutustuotteille määritellyt tavoitetasot (ks. tavoitteet alla)
  • yleinen korkotaso ja sen vaihtelu
  • LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön onnistuminen sijoitustoiminnassa
  • kunkin vakuutuksen perustekoron taso
  • vakuutuksen hoitamisen kustannukset ja liikekulujen kattamiseen menevät erät
  • LähiTapiola Henkivakuutusyhtiön vakavaraisuus.

Omaeläkkeen, Rahasto-Omaeläkkeen ja TOP- eläkevakuutuksen takuutuottoisille vakuutussäästöille on tavoitteena maksaa pitkällä aikavälillä kokonaiskorko, joka ennen kulujen ja verojen vähentämistä ylittää riskittömän 10-vuotisen koron. Riskittömällä korolla tarkoitetaan parhaan luottoluokituksen (AAA) omaavien euroalueen valtioiden joukkovelkakirjalainojen keskimääräistä korkotasoa.

Korko-Omavaran vakuutussäästöille, sekä LähiTapiola Sijoitusvakuutuksen ja LähiTapiola Kapitalisaatiosopimuksen Korkohyvitykseen liitetyille vakuutussäästöille on tavoitteena maksaa pitkällä aikavälillä kokonaiskorko, joka ennen kulujen ja verojen vähentämistä ylittää riskittömän 5-vuotisen koron. Riskittömällä korolla tarkoitetaan parhaan luottoluokituksen (AAA) omaavien euroalueen valtioiden joukkovelkakirjalainojen keskimääräistä korkotasoa.

Omavara-vakuutuksen säästöille on tavoitteena maksaa kokonaiskorko, joka on korkeampi kuin inflaatio.

Vahvistetuista asiakashyvityksistä raportoidaan vuosittain

Tilinpäätöksen liitteenä julkaistaan vuosittain raportti siitä, kuinka hyvin lisäetutavoitteet on onnistuttu täyttämään. Lue tuorein raportti vuosilta 2013 - 2022 (pdf).

Lisäetutavoitteet eivät ole sitovia ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Lisäetutavoitteet eivät ole osa tekemääsi vakuutussopimusta, joten ne voivat muuttua sopimuksen voimassaoloaikana. Lue lisäetutavoitteista tarkemmin.

Hyvä vakavaraisuus mahdollistaa vakaan tuoton

Vuosina, jolloin LähiTapiolan Henkiyhtiö onnistuu erityisen hyvin sijoitustoiminnassaan, varataan osa ylijäämästä heikompina sijoitusvuosina jaettavaksi. Toimenpiteellä pyritään siihen, että kokonaiskoron taso ei vaihtelisi merkittävästi vuosittain.

LähiTapiolan Henkiyhtiön vakavaraisuus on vahva. Yhtiöllä on omaa varallisuutta 3,2-kertaisesti vakavaraisuuspääomavaatimukseen verrattuna ja 12-kertaisesti vähimmäispääomavaatimukseen verrattuna (31.12.2022). Hyvä vakavaraisuus turvaa sitä, että vakuutussäästöillesi voidaan maksaa vakaata tuottoa pitkällä aikavälillä. Lue vakavaraisuudesta tarkemmin (pdf).