Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Kokemus. Näkemys. Menestys.

LähiTapiola Varainhoidon tavaramerkki on omaan talousanalyysiin ja yritystutkimukseen perustuva näkemyksellinen varainhoito, jota eivät indeksit ohjaa. Tavoitteena on markkinoita parempi ja tasaisempi tuotto pitkällä aikavälillä. Salkunhoidossa hyödynnämme myös tarkkaan valittujen, kansainvälisten yhteistyökumppaneiden paikallistuntemusta.

Säästöhenkivakuutuksen verotus

Säästöhenkivakuutus on viisas sijoitus, säästitpä itselle, lapsille tai lapsenlapsille. Säästöhenkivakuutus sopii myös osaksi perinnönjaon suunnittelua.

Lue tästä 1.1.2020 voimaan tulleista verotuksen muutoksista.

Sijoita itsellesi

Sijoitusvakuutus on säästöhenkivakuutus, johon voit valita sijoituskohteet monipuolisesta valikoimasta, mahdollistaen hyvin laajan hajautuksen. Vakuutuksen sisällä voit veloituksetta vaihtaa sijoituskohdetta tai tehdä säästön siirtoja kohteesta toiseen. Sijoitusvakuutuksia saa olla useita eikä lainsäädäntö rajoita niihin tehtävien sijoitusten enimmäismäärää. Voit itse päättää sijoituskohteista ja säästöjesi kohdentamisesta tai halutessasi ammattilainen hoitaa sen puolestasi.

Säästöhenkivakuutuksen vakuutussäästö on veronalaista pääomatuloa vain tuoton osalta, koska olet itse vakuutuksenottaja ja vakuutettu. Tuotto lasketaan vähentämällä kertyneestä vakuutussäästöstä maksetut vakuutusmaksut. Tuottoa ei veroteta vuosittain, vaan pääomatuloveroprosentin mukainen ennakonpidätys tehdään vasta silloin, kun vakuutussäästö maksetaan. Näin myös vero-osuus kasvattaa tuottoa vakuutusajan loppuun asti.

Tee lahjoitus lapsille tai lapsenlapsille

Jos vakuutussäästö maksetaan lähiomaisille, kuten lapsille tai lapsenlapsille, vakuutussäästön tuotto on veronalaista pääomatuloa. Tuotosta tehdään ennakonpidätys, kun vakuutussäästö maksetaan. Tuoton osuus lasketaan siten, että maksettavasta vakuutussäästöstä vähennetään säästön kartuttamiseen ja kuolemanvaraturvan ylläpitoon käytetyt maksut.

Muu osa vakuutussäästöstä on lähiomaiselle lahjaveron alaista.

Lähiomaisia ovat esimerkiksi puoliso, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Verolainsäädännössä puolisoina pidetään myös yhteisessä taloudessa asuvia avopuolisoita silloin, kun avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat aikaisemmin olleet avioliitossa keskenään.

Muille säästäminen

Jos säästön saaja ei ole lähiomainen, hänen saamansa vakuutussäästö on kokonaan veronalaista pääomatuloa.

Pääomatuloverotus vuonna 2023

Pääomatulovero on 30 prosenttia siltä osin, kun pääomatuloveron alaiset tulot ovat enintään 30 000 euroa vuodessa. Siltä osin, kun pääomatulot ylittävät 30 000 euroa, on pääomatuloveron osuus 34 prosenttia. Verotus on esitetty 1.1.2023 tilanteen mukaan. Verosäännökset ja verotuskäytännöt voivat muuttua tulevaisuudessa.