Sijoitusrahastot Kokemus. Näkemys. Menestys.

LähiTapiola Instituutiovarainhoito

LähiTapiola Varainhoidon tavaramerkki on omaan talousanalyysiin ja yritystutkimukseen perustuva näkemyksellinen varainhoito, jota eivät indeksit ohjaa. Tavoitteena on markkinoita parempi ja tasaisempi tuotto pitkällä aikavälillä. Salkunhoidossa hyödynnämme myös tarkkaan valittujen, kansainvälisten yhteistyökumppaneiden paikallistuntemusta.

LähiTapiola Varainhoidon sijoitusfilosofia

Menestys

Pitkäjänteinen ja kurinalainen työmme on tuonut asiakkaillemme taloudellista menestystä sijoitustuottojen muodossa. Palkintojen jälkeenkin jatkamme valitsemallamme tiellä ja pyrimme saamaan asiakkaidemme varoille markkinoita parempaa tuottoa alhaisemmalla riskillä.

Puolueettomat vertailut

2018

LähiTapiola Varainhoito on Pohjoismaiden paras varainhoitaja pienten yhtiöiden luokassa (Rahastoluokittaja Lipper)

LähiTapiola Varainhoito on Pohjoismaiden paras varainhoitaja yhdistelmärahastojen luokassa (Rahastoluokittaja Lipper)

LähiTapiola Maailma 80 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto omassa luokassaan 3 ja 10 vuoden tuottohistorian perusteella riski huomioiden (Rahastoluokittaja Lipper)

LähiTapiola Maailma 50 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto omassa luokassaan 3 vuoden tuottohistorian perusteella riski huomioiden (Rahastoluokittaja Lipper)

LähiTapiola Maailma 20 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto omassa luokassaan 3 ja 10 vuoden tuottohistorian perusteella riski huomioiden (Rahastoluokittaja Lipper)

LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko -rahaston on Pohjoismaiden paras rahasto omassa luokassaan 3 vuoden tuottohistorian perusteella riski huomioiden (Rahastoluokittaja Lipper)

2017

LähiTapiola Varainhoito on Pohjoismaiden paras varainhoitaja yhdistelmärahastojen luokassa (Rahastoluokittaja Lipper)

LähiTapiola Maailma 80 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto omassa luokassaan 10 vuoden tuottohistorian perusteella riski huomioiden (Rahastoluokittaja Lipper)

LähiTapiola Maailma 50 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto omassa luokassaan 10 vuoden tuottohistorian perusteella riski huomioiden (Rahastoluokittaja Lipper)

LähiTapiola Maailma 20 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto omassa luokassaan 3 vuoden tuottohistorian perusteella riski huomioiden (Rahastoluokittaja Lipper)

2016 LähiTapiola Maailma 80 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto
kansainvälisesti sijoittavien yhdistelmärahastojen vertailuryhmässä (Rahastoluokittaja Lipper)
Maailma 50 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto vertailuryhmässään (Rahastoluokittaja Lipper)
2015

LähiTapiola Varainhoito – Suomen paras varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa (Best Asset Manager –Responsible Investment SFR)

LähiTapiola Maailma 80 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto
kansainvälisesti sijoittavien yhdistelmärahastojen vertailuryhmässä (Rahastoluokittaja Lipper)

2014

LähiTapiola Varainhoito – Suomen paras varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa (Best Asset Manager –Responsible Investment SFR)
LähiTapiola Varainhoito – Kultasija asiakaspalvelun laadussa (Gold Award for Best Service Quality SFR)

LähiTapiola Maailma 80 -rahasto on pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto vertailuryhmässään (Rahastoluokittaja Lipper)
LähiTapiola Yrityskorko -rahasto on pohjoismaiden paras velkakirjarahasto vertailuryhmässään (Rahastoluokittaja Lipper)

2013 LähiTapiola Varainhoito – Suomen paras varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa (Best Asset Manager –Responsible Investment SFR)
Eurooppa-rahasto Suomen paras Eurooppa-rahasto (Rahastoluokittaja Morningstar)
2012 Tapiola Varainhoito Suomen paras instituutiovarainhoitaja (SFR ja Prospera)
Maailma 50 -rahasto Suomen paras yhdistelmärahasto (Rahastoluokittaja Morningstar)
2011

Tapiola Varainhoito on Suomen toiseksi paras instituutiovarainhoitaja (SFR)
Tapiola Varainhoito on Suomen kolmanneksi paras instituutiovarainhoitaja (Prospera)
Maailma 50 -rahasto on Suomen paras yhdistelmärahasto (Rahastoluokittaja Morningstar)

Maailma 20 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto vertailuryhmässään (Rahastoluokittaja Lipper)

2010 Tapiola Varainhoito viiden Suomen parhaan instituutiovarainhoitajan joukossa (Thomson Reuters Extel Survey)
2009 Maailma 50 -rahasto on Pohjoismaiden paras yhdistelmärahasto vertailuryhmässään (Rahastoluokittaja Lipper)