Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Ympäristö­vahinko­vakuutus

Lakisääteisestä ympäristövakuutuksesta korvaamme yrityksen ulkopuolisille aiheutuneita ympäristövahinkoja silloin, kun ympäristövahingon aiheuttaja jää tuntemattomaksi tai on maksukyvytön. Vakuutus on pakollinen yrityksille ja yhteisöille, joiden toimintaan liittyy ympäristövahingon riskejä.

Lakisääteinen vakuutus, joka on voimassa Suomessa.

Pakollinen yrityksille, joilla on ympäristö- tai kemikaalilupa.

Korvaa viimesijaisena ympäristövahingot, joiden aiheuttaja on tuntematon tai maksukyvytön.

ELY-keskukset valvovat vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista.

Mitä ympäristövahinkovakuutus kattaa

Vakuutus kattaa ympäristövahingon, joka on tietyllä alueella harjoitetusta toiminnasta ympäristössä aiheutunut:

  • veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta

  • melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta

  • muusta häiriöstä.

Vakuutuksesta korvataan:

  • henkilö- ja esinevahingot

  • vähäistä suuremmat taloudelliset vahingot (jos vahinko on aiheutettu rikoksella, myös vähäiset vahingot korvataan)

  • pilaantuneen alueen saattaminen ennalleen

  • vahingontorjuntakustannuksia ja viranomaiselle aiheutuneita kustannuksia.

Enimmäiskorvausmäärät:

  • Enimmäiskorvausmäärä yhdestä vakuutustapahtumasta on 6 miljoonaa €.

  • Enimmäiskorvausmäärä kahdesta tai useammasta saman vakuutuskauden aikana ilmoitetusta vakuutustapahtumasta on yhteensä 10 miljoonaa €.

Usein kysyttyä

Äkilliset toisille aiheutetut ympäristövahingot voivat tulla korvattaviksi yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta. Jos aiheutettuun ympäristövahinkoon ei saada korvausta muusta vakuutuksesta ja ympäristövahingon aiheuttaja on maksukyvytön tai tuntematon, on näissä tapauksissa mahdollista soveltaa ympäristövahinkovakuutusta.

Jos yrityksen tai yhteisön toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai sen toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle, on yrityksen otettava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Yleensä ympäristövahinkovakuutus on pakollinen, jos yrityksen toiminta edellyttää ympäristöviranomaisen lupaa.

Jos yrityksen tai yhteisön toimintaan liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai sen toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle, on yrityksen otettava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Yrityksen on hyvä selvittää viranomaisilta, kuuluuko sen toiminta lakisääteisen ympäristövahinkovakuutuksen vakuuttamisvelvollisuuden piirin.

Ympäristövahinkovakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahingot, vähäistä suuremmat taloudelliset vahingot, vahingon torjuntakustannukset ja pilaantuneen ympäristön saattaminen ennalleen.

Ympäristövahinkovakuutuksesta haetaan korvausta Ympäristövakuutuskeskuksesta.

Lakisääteinen ympäristövakuutus ei korvaa yritykselle itselleen aiheutuneita ympäristövahinkoja, kuten esimerkiksi maahan valunutta öljyä ja tästä johtuvaa maaperän puhdistusta.

Tuotetiedot ja vakuutusehdot

Olemme koonneet vakuutusten tuotekortit ja -selosteet, avaintiedot, ehdot sekä suojeluohjeet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tarkista vakuutustarjouksesta tai vakuutuskirjasta, mitä ehtoa vakuutukseen sovelletaan.

Tutustu vakuutuksen tuotetietoihin ja vakuutusehtoihin huolella; niissä kerrotaan mm. mitä vakuutus korvaa ja mitä ei.