Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrittäjien tapaturmavakuutus

  1. Yrittäjien tapaturmavakuutus on voimassa työ- ja vapaa-aikana ja se on korvauspiiriltään laajin vapaaehtoinen tapaturmavakuutus.
  2. Tapaturmavakuutus tuo turvaa ja toimeentuloa sinulle, perheellesi ja takaa yrityksesi jatkuvuuden.
  3. Yrittäjien tapaturmavakuutuksen maksu on verovähennyskelpoinen yrittäjän verotuksessa.

Mitä yrittäjien tapaturmavakuutus korvaa?

Yrittäjien tapaturmavakuutus on korvauspiiriltään laajin vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Vakuutuksesta korvataan työtapaturma- ammattitautilain mukaisesti. Ansionmenetyskorvaukset perustuvat YEL-työtuloon.


Sairaanhoitokulut

Sinulle korvataan sairaanhoitokuluina kaikki tarpeelliset tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut, kuten lääkärinpalkkiot, sairaalan hoitopäivämaksut, tutkimuskulut, lääkkeet ja matkakulut.

Päiväraha

Päivärahaa maksetaan, kun työkyvyttömyytesi kestää tapaturmapäivää lukuun ottamatta vähintään kolme peräkkäistä päivää. Sitä maksetaan tapaturmapäivää seuraavasta päivästä lähtien jokaiselta päivältä enintään vuoden ajan. Ansionmenetyskorvaukset perustuvat YEL-vakuutuksesi työtuloon.

Kuntoutus

Voit saada tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamiin työkyvyn esteisiin joko lääkinnällistä kuntoutusta tai ammatillista kuntoutusta. Työ- ja toimintakyvyn kuntoutuksena korvataan mm. kuntoutusjaksoja avo- tai laitoshoidossa ja apuvälineitä. Ammatillisella kuntoutuksella edistetään palaamistasi entiseen työhösi tai uuteen työhön. Kuntoutusajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Perhe-eläke

Jos menehdyt tapaturmaan tai ammattitautiin, aviopuolisollesi ja lapsillesi maksetaan perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeen määrä voi olla enintään 70 % vuosityöansiosta. Myös avopuolisosi voi olla edunsaajana, jos teillä on yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä voivat saada alle 18-vuotiaat lapset, 18–24-vuotiaat opiskelevat lapset ja alle 18-vuotiaat työkyvyttömät lapset 25 vuoden ikään saakka.

Tapaturmaeläke

Tapaturmaeläkettä aletaan maksaa, kun työkyvyttömyytesi kestää yli vuoden kuluttua tapaturmapäivästä. Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65 vuoden ikään asti. Sen jälkeen eläke on 70 % vuosityöansiosta. Osittaisessa työkyvyttömyydessä eläkettä maksetaan työkyvyn heikentymää vastaava osa täydestä eläkkeestä.

Haittaraha

Jos tapaturmasta johtuva vammasi tila on vakiintunut, sinulle maksetaan haittarahaa. Sitä aletaan maksaa aikaisintaan vuoden päästä tapaturmapäivästä. Ammattisi tai ansiosi eivät vaikuta haittarahaan, vaan korvaus maksetaan pysyvästä haitasta erillisen haittaluokan mukaan.

Korvauksen haku yrittäjän työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamista haitoista

Ilmoita tapaturmasta tai ammattitaudista meille kymmenen arkipäivän kuluessa sattuneesta vahingosta täyttämällä verkkopalvelusta löytyvä vakuutustodistus. Vakuutustodistusta näyttämällä saat vamman vaativan sairaanhoidon maksutta.

Vakuutustodistuksen perusteella hoitolaitos lähettää lääkärinlausunnon ja laskun suoraan meille, joten sinun ei tarvitse huolehtia niistä.

Vahinkoilmoituksen perusteella teemme päätöksen vahingon korvattavuudesta.