Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Työtapaturmavakuutus

  1. Työtapaturmavakuutuksella turvaat työntekijäsi toimeentulon, kun hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa, kuten työmatkalla.
  2. Työtapaturmavakuutus varmistaa yritystoimintasi jatkuvuuden, kun työntekijä saa tarvitsemaansa hoitoa ja pääsee nopeasti takaisin työn pariin.
  3. Voit hoitaa kaikki vakuutusasiat verkkopalvelussa.

Työtapaturmavakuutukseen palkkatiedot saamme suoraan tulorekisteristä.

Sosiaalivakuutusmaksut (pdf).

Työtapaturmavakuutus korvaa laajasti

Työtapaturma- ja ammattitautilaki määrittelee vakuutuksesta maksettavat korvaukset. Hoitokulujen lisäksi vakuutuksesta maksetaan esimerkiksi päivärahakorvausta työkyvyttömyyden ajalta ja pysyvissä työkyvyttömyyksissä tapaturmaeläkettä.


Mitä työtapaturmavakuutus korvaa?

Sairaanhoitokulut

Sinulle korvataan sairaanhoitokuluina kaikki tarpeelliset tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut, kuten lääkärinpalkkiot, sairaalan hoitopäivämaksut, tutkimuskulut, lääkkeet ja matkakulut.

Päiväraha

Päivärahaa maksetaan, kun työkyvyttömyytesi kestää tapaturmapäivää lukuun ottamatta vähintään kolme peräkkäistä päivää. Sitä maksetaan tapaturmapäivää seuraavasta päivästä lähtien jokaiselta päivältä enintään vuoden ajan. Täyden päivärahan määrä on YEL-työtulon määrä vahinkopäivänä.

Kuntoutus

Voit saada tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamiin työkyvyn esteisiin joko lääkinnällistä kuntoutusta tai ammatillista kuntoutusta. Työ- ja toimintakyvyn kuntoutuksena korvaamme mm. kuntoutusjaksoja avo- tai laitoshoidossa ja apuvälineitä. Ammatillisella kuntoutuksella edistetään palaamistasi entiseen työhösi tai uuteen työhön. Kuntoutusajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Perhe-eläke

Jos menehdyt tapaturmaan tai ammattitautiin, aviopuolisollesi ja lapsillesi maksetaan perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeen määrä voi olla enintään 70 % vuosityöansiosta. Myös avopuolisosi voi olla edunsaajana, jos teillä on yhteinen lapsi tai viranomaisen oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Lapseneläkettä voivat saada alle 18-vuotiaat lapset, 18–24-vuotiaat opiskelevat lapset ja alle 18-vuotiaat työkyvyttömät lapset 25 vuoden ikään saakka.

Tapaturmaeläke

Tapaturmaeläkettä aletaan maksaa, kun työkyvyttömyytesi kestää yli vuoden kuluttua tapaturmapäivästä. Täyden tapaturmaeläkkeen määrä on 85 % vuosityöansiosta 65 vuoden ikään asti. Sen jälkeen eläke on 70 % vuosityöansiosta. Osittaisessa työkyvyttömyydessä eläkettä maksetaan työkyvyn heikentymää vastaava osa täydestä eläkkeestä.

Haittaraha

Jos tapaturmasta johtuva vammasi tila on vakiintunut, sinulle maksetaan haittarahaa. Sitä aletaan maksaa aikaisintaan vuoden päästä tapaturmapäivästä. Ammattisi tai ansiosi eivät vaikuta haittarahaan, vaan korvaus maksetaan pysyvästä haitasta erillisen haittaluokan mukaan.

Korvauksen haku työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamista haitoista

Työntekijän on ilmoitettava sattuneesta vahingosta mahdollisimman pian työnantajalle. Työnantaja täyttää verkkopalvelusta löytyvän vakuutustodistuksen.

Todistuksen tiedot välittyvät työntekijälle joko työnantajan antamalla paperisella vakuutustodistuksella tai tekstiviestillä, jota näyttämällä työntekijä saa vamman vaativan sairaanhoidon maksutta.

Vakuutustodistuksen perusteella hoitolaitos lähettää lääkärinlausunnon ja laskun suoraan meille, joten työntekijän ei tarvitse niistä huolehtia.

Työnantajan on ilmoitettava vahingosta meille kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun hän sai tiedon tapahtuneesta.

Työnantajan tekemän vahinkoilmoituksen perusteella teemme päätöksen vahingon korvattavuudesta.


Työtapaturma ja ammattitauti

Onko sinulle sattunut tapaturma työssä, työpaikan ja kodin välisellä matkalla tai epäiletkö ammattitautia?

Lue lisää

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on mahdollistaa paluu entisiin töihin tai siirtyminen uusiin työtehtäviin.

Lue lisää