Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Työtapaturmavakuutus

 1. Työtapaturmavakuutuksella turvaat työntekijäsi toimeentulon, kun hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa, kuten työmatkalla.
 2. Työtapaturmavakuutus varmistaa yritystoimintasi jatkuvuuden, kun työntekijä saa tarvitsemaansa hoitoa ja pääsee nopeasti takaisin työn pariin.
 3. Voit hoitaa kaikki vakuutusasiat verkkopalvelussa.

Työtapaturmavakuutukseen palkkatiedot saamme suoraan tulorekisteristä.

Sosiaalivakuutusmaksut (pdf).

Työtapaturmavakuutus työntekijäsi ja yrityksesi turvaksi

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen ja pakollinen vakuutus, joka yrityksesi on otettava työntekijällesi. Vakuutuksella turvaat työntekijän toimeentulon silloin, kun työssä tai työmatkalla sattuu tapaturma tai työntekijä sairastuu ammattitautiin.

Työtapaturmavakuutus on otettava

 • työnantajan maksamaksi sovitut palkat ylittävät kalenterivuodessa 1 400 euroa. Raja on työnantajakohtainen, joten kaikki työantajan saman kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen.
 • kaikkeen Suomessa tehtävään työhön
 • kaikenikäisille työntekijöille
 • ennen vakuutettavan työntekijän työn alkamista.

Vakuutus on jatkuva. Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.

Työtapaturmavakuutukseen liitetään työehtosopimusten edellyttämä työntekijäin ryhmähenkivakuutus.


Kirjanpitäjä menetti työmatkalla polkupyöränsä hallinnan ja tuli auton töytäisemäksi. Sairaalassa hänellä todettiin vasemman nilkan murtuma ja ruhjeita eri puolilla kehoa. Tapaturman seurauksena vakuutuksesta korvattiin nilkan leikkaushoito, kuukauden kestävältä sairausloma-ajalta 100 % ansiomenetyskorvaus, lääkkeet, sidetarpeet, fysioterapiajakso sekä useat lääkärinpalkkiot ja matkakulu.

– Esimerkki työmatkalla sattuneen vahingon korvauksesta

Leipurilla todettiin allerginen nuha, joka oli hänelle tullut työssään altistumisesta jauhopölylle. Hän ei kyennyt enää vanhaan työhönsä, joten LähiTapiolan vakuutus korvasi leipurin koulutuksen haluamaansa uuteen lähihoitajan ammattiin. Kahden vuoden koulutusajalta hänelle maksettiin tapaturmaeläkettä. Lisäksi korvattiin haittarahaa, lääkärinpalkkioita, matkakuluja, lääkkeitä ja opiskelukustannuksia.

– Esimerkki ammattitaudista aiheutuneen haitan korvauksesta


Työtapaturmavakuutus on paras tuki, kun työssä sattuu vahinko tai sairastuu ammattitautiin

Työtapaturmavakuutus korvaa työntekijälle sattuneet vahingot, kun työssä, työssä johtuvissa olosuhteissa tai työpaikan ja kodin välisellä matkalla sattuu tapaturma tai työtekijä sairastuu ammattitautiin.

Kun työtapaturma tai ammattitauti heikentää työ- ja toimintakykyä tai ansiomahdollisuuksia, vakuutuksen avulla työntekijäsi pääsee kuntoutukseen.

Kuntoutus on aina yksilöllistä ja se voi olla esimerkiksi lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluvat

 • kuntoutustarpeen arviointi
 • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus
 • kuntoutustutkimukset
 • terapiat ja muut toimenpiteet
 • apuvälineet
 • sopeutumisvalmennus
 • kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.

Kuntoutus voi myös jossain tilanteissa olla esimerkiksi

 • työhön paluu työkokeiluna, työjärjestelyjen tai työhön valmennuksen avulla
 • uuden ammatin hankkiminen lisä- tai uudelleenkoulutuksella
 • yritystoiminnan käynnistämistä tai kehittämisen tukemista.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on mahdollistaa työntekijäsi paluu entisiin töihin tai siirtyminen uusiin työtehtäviin. Näin työntekijäsi voi edelleen pysyä työelämässä tai palata sinne rajoitteesta huolimatta. Yleensä terveydelliset syyt rajoittavat työskentelyä vain joissakin työtehtävissä tai ammateissa.

Työtapaturmavakuutuksen hinta

Työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu perustuu työantajan ilmoittamiin palkkatietoihin ja työn tapaturma- ja ammattitautiriskiin. Lopullinen maksu lasketaan toteutuneiden palkkojen perusteella.

Vakuutusmaksu muodostuu

 • riskimaksusta, jolla katetaan vakuutuksesta maksettavat korvaukset
 • hoitokulusta, jolla katetaan vakuutuksen hoitamisesta aiheutuneita liikekuluja
 • lakisääteisistä lisistä, jotka sisältävät vakuutusyhtiöiden yhteisesti jaettavat kustannukset.

Maksut voit maksaa joustavasti 1–4 erässä.

Hoida työtapaturmavakuutuksen asiat helposti verkossa

LähiTapiolan verkkopalvelu on vakuutustesi kotipesä, jossa hoidat kaikki yrityksesi työtapaturmavakuutukseen liittyvät asiat.

Verkkopalvelussa voit

 • hakea korvauksia
 • tarkastella yrityksesi vakuutuksia
 • tehdä muutoksia vakuutusturvaan
 • ilmoittaa yrityksen muuttuneista tiedoista.

Näin saat työtapaturmavakuutuksen

Pyydä meiltä tarjous vakuutuksesta.

Työtapaturmavakuutuksen tuoteopas ja ehdot

Tutustu myös tuoteoppaaseen ja ehtoihin, jos haluat lisätietoa työtapaturmavakuutuksesta.

Hyödyllisiä linkkejä tapaturmavakuutuksesta

Kokosimme yhteen hyödyllisiä linkkejä, joiden takaa saat lisätietoa työtapaturmavakuutukseen liittyen.


Vapaa-ajan tapaturmavakuutus työntekijälle

Vakuuttamalla työntekijän myös vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien osalta varmistat työntekijälle nopean hoidon ja töihin paluun.

Tutustu

Työkykypalvelu yrityksille

Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, joka nopeuttaa työntekijän hoitoon pääsyä, töihin paluuta ja vähentää poissaolojen määrää.

Tutustu