Potilasvakuutus

LähiTapiola LokalTapiola

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka on tarkoitettu kattamaan terveyden- tai sairaanhoitoa harjoittavien henkilöiden vastuuta hoidon yhteydessä tapahtuvista henkilövahingoista.

Mitä korvataan?

Potilasvakuutuksesta korvataan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja.

  • hoitovahinko
  • infektiovahinko
  • tapaturmavahinko
  • laitevahinko
  • hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko
  • lääkkeen virheellisestä toimittamisesta aiheutunut
  • kohtuuton vahinko

Korvauksen hakeminen

  • Potilasvakuutuskeskus huolehtii potilasvahinkojen korvaamisesta.
  • Vahinkoilmoituslomakkeita sekä lisätietoja saa terveydenhuollon potilasasiamiehiltä, sairaaloiden ja hoitolaitosten hoitohenkilöstöltä tai Potilasvakuutuskeskuksesta.

Lisätietoja: pvk.fi