Potilasvakuutus

LähiTapiola LokalTapiola

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka on tarkoitettu kattamaan terveyden- tai sairaanhoitoa harjoittavien henkilöiden vastuuta hoidon yhteydessä tapahtuvista henkilövahingoista.

Pähkinänkuoressa

 • Lain mukaan vakuuttamisvelvollisia ovat valtio, kunnat ja kuntainliitot sekä kaikki yksityiset terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavat yritykset ja laitokset.
 • Myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat lakisääteisen potilasvakuutuksen.
 • Potilasvakuutuksia myöntävät mm. LähiTapiola ja muut Potilasvakuutuskeskuksen jäsenyhtiöt.

Mitä terveyden- ja sairaanhoitoa on vakuutettava?

 • lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan antama terveyden- tai sairaanhoito
 • työpaikka-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
 • optikkotoiminta
 • sairaankuljetus
 • näytteenotto, verenluovutus ja rokottaminen
 • kuntoutus
 • fysioterapia ja hieronta
 • reseptilääkkeiden myynti apteekista