Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Potilasvakuutus

 1. Lakisääteinen potilasvakuutus on pakollinen jokaiselle terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavalle.
 2. Potilasvakuutus tuo turvaa sekä potilaille, hoitohenkilökunnalle että terveydenhuollon palvelujen tuottajille.
 3. Potilasvakuutuksesta korvataan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja.

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus terveydenalan yritysten turvaksi

Potilasvakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka antaa turvaa terveyden- tai sairaanhoitoa harjoittaville yrityksille tai henkilöille sairaanhoidon tai terveydenhoidon yhteydessä tapahtuvan henkilövahingon varalta.

Potilasvakuutus kattaa potilaalle aiheutuvan henkilövahingon, jonka on aiheuttanut tutkimuksen tehneen henkilön toiminta tai tutkimuksessa käytettävät laitteet. Henkilövahinko voi olla esimerkiksi sairaus tai vamma, joka on tullut hoidon yhteydessä.


”Nykyaikaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa tarvitaan kattava sosiaaliturva ihmisten terveyden ja toimeentulon turvaamiseksi. Potilaiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöidenkin oikeusturvan parantamiseksi tarvitaan kuitenkin lakisääteinen potilasvakuutus täydentämään suomalaista sosiaaliturvaa. Potilasvakuutusjärjestelmä huolehtii siitä, että vahingon kärsinyt pääsee asianmukaiseen hoitoon ja saa oikeudenmukainen korvauksen.”

– LähiTapiolan Chief Underwriter, Reetta Leppäkoski


Ketkä ovat vakuuttamisvelvollisia?

Jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava lakisääteinen potilasvakuutus. Se tarvitaan muun muassa, kun kyseessä on

 • lääkärin, hammaslääkärin tai sairaanhoitajan antama terveyden- tai sairaanhoito
 • työpaikka-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
 • optikkotoiminta
 • sairaankuljetus
 • näytteenotto, verenluovutus ja rokottaminen
 • kuntoutus, fysikaalinen hoito ja fysioterapia
 • reseptilääkkeiden myynti apteekista
 • kliininen lääketutkimus.

Vakuuttamisvelvollisia ovat valtio, kunnat ja kuntaliitot niissä tapahtuvan terveyden- ja sairaanhoidon osalta sekä kaikki yksityiset terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittavat yritykset ja laitokset. Myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka on merkitty sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran rekisteriin, kuuluvat potilasvakuutuksen piiriin. Työnantajan on vakuutettava myös työ- tai virkasuhteessa olevat ja Valviran rekisteriin merkityt työntekijät.

Harjoittelijat ja opiskelijat rinnastetaan sen yrityksen tai laitoksen henkilöstöön, jonka valvonnassa he ovat harjoittelussa.

Potilasvakuutusmaksu määräytyy yrityksen mukaan

Potilasvakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy muun muassa harjoitettavan toiminnan riskiin perustuvan luokituksen mukaan.

Huomaathan, että jos olet laiminlyönyt vakuutuksenottovelvollisuutesi, vakuutusmaksusi voidaan veloittaa jopa kymmenkertaisena. Maksuista huolehtii PVK eli Potilasvakuutuskeskus.

Näin otat potilasvakuutuksen

Saat tarjouksen potilasvakuutuksesta, kun laitat meille yhteydenottopyynnön. Pyynnön saatuamme olemme sinuun yhteydessä ja katsomme yhdessä yrityksesi potilasvakuutusasiat kuntoon.

Potilasvakuutuksen ehdot

Potilasvakuutuksesta korvataan vakuutuksenottajan harjoittaman terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut henkilövahinko potilasvahinkolain (585/86) säädösten mukaan. Tutustu potilasvakuutuksen ehtoihin.

Usein kysyttyä potilasvakuutuksesta

Potilasvakuutus on koonnut verkkosivuilleen usein kysyttyjä kysymyksiä potilasvahinkoihin, vahinkoilmoituksen tekoon sekä korvauksiin liittyviin kysymyksiin. Tutustu potilasvahinkoihin ja korvauksiin liittyviin kysymyksiin Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilla.


Palveluntarjoajat

Potilasvakuutuksen tarjoaa LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Vahinkojen ja korvausten käsittelystä huolehtii Potilasvakuutuskeskus.