Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen henkivakuutuksen ohjeet

Työnantajasi ottama vapaaehtoinen ryhmähenkivakuutus on arvokas lisäturva. Se on osoitus siitä, että työnantaja haluaa huolehtia sinun ja läheistesi toimeentulosta. Oman vakuutuksesi tiedot löydät verkkopalvelustamme.

Vapaaehtoisen henkivakuutuksen merkitys

Jos perheen toimeentulosta huolehtinut ihminen kuolee, on surun keskellä myös perheen taloudellinen tilanne haasteellinen. Henkivakuutus auttaa jatkamaan arkea ja maksamaan esimerkiksi lainoja. Työnantajan ottama vapaaehtoinen ryhmähenkivakuutus turvaa läheistesi taloutta ja täydentää sinulla jo mahdollisesti olevia omia vakuutuksia. LähiTapiolan henkivakuutus täydentää myös pakollista työntekijäin ryhmähenkivakuutusta, joka kaikilla työntekijöillä on.

Usein kysyttyä

Pakollinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus, joka perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen sopimukseen. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on voimassa työ- ja vapaa-ajalla. Kuolemantapauskorvauksen suuruus määräytyy kuolleen työntekijän iän ja huollettavien lasten lukumäärän perusteella. Leskelle korvaus on 5 020 – 17 970 euroa, lapsen osuus 8 110 euroa (kun vakuutettu on kuollut vuonna 2024). Jos kuolinsyynä oli tapaturma, maksetaan lisäksi 50 % tapaturmakorotus. Lisätietoa pakollisesta vakuutuksesta löytyy Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkosivuilta.

Vapaaehtoinen ryhmähenkivakuutus on lisäturva, jonka työnantaja voi tarjota henkilöstölleen. Vapaaehtoisen vakuutuksen vakuutusmääriä ei ole rajattu, vaan vakuutuksen ottajana toimiva työnantaja voi määrittää sen esimerkiksi vakuutettujen palkan perusteella tai kiinteänä summana kaikille vakuutetuille. Se täydentää sinulla jo mahdollisesti olevia omia henkivakuutuksia.

Vakuutuksen tuoteseloste (pdf).

Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Henkivakuutusturvaa pidetään yleensä tärkeänä silloin, kun taloudella on paljon velkaa ja pieniä lapsia, tai kun talouden toimeentulo on vahvasti yhden henkilön varassa. Vakuutus antaa kuolemantapauksessa turvaa vakuutetun lähiomaisille tai muulle tärkeälle edunsaajaksi nimetylle henkilölle. Korvaussummalla voidaan varmistaa, että läheiset eivät joudu taloudellisiin vaikeuksiin vakuutetun kuoleman johdosta. Edunsaaja voi käyttää henkivakuutuskorvauksen mihin tahansa, esimerkiksi asuntolainan maksamiseen tai toimeentulon turvaamiseen.

Myös yhteiskunta tarjoaa perusturvaa kuolemantapauksessa. Esimerkiksi Kela maksaa perhe-eläkettä alle 65-vuotiaalle leskelle, mikäli leskeneläkkeen maksuedellytykset täyttyvät. Lisäksi perhe-eläkettä maksetaan vainajan alle 18-vuotiaalle tai päätoimisesti opiskelevalle 18-20 vuotiaalle lapselle. Kelan maksamasta perhe-eläkkeestä löytyy tarkempaa tietoa Kelan verkkosivuilta.

Työeläkejärjestelmän kautta maksetaan perhe-eläkettä, kun vainaja on ollut ansiotyössä. Työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä maksetaan alle 18-vuotiaille lapsille, leskeneläkkeen maksuedellytysten täyttyessä leskelle ja eräillä edellytyksillä entiselle aviopuolisolle. Lisätietoa saa Työeläke-palvelusta.

Lähde: www.fine.fi

Vakuutussopimuksesi tiedot ja siihen liittyvät ehdot löytyvät LähiTapiola verkkopalvelusta. Voit kirjautua verkkopalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kirjaudu verkkopalveluun

Näin löydät vakuutuksen tiedot verkkopalvelusta:

 1. 1.

  Valitse yläriviltä Vakuutukset –sivu.

 2. 2.

  Valitse sen jälkeen Henkilö –välilehti.

 3. 3.

  Etsi vakuutusluettelolta Yritysturva ryhmä –vakuutus ja paina Lue lisää –nappia.

 4. 4.

  Sen jälkeen sinulle avautuu vakuutuksen tiedot.

Vakuutusta hakiessa määritellään edunsaaja eli vakuutuksenottaja määrää siitä, kenelle korvaus kuolemantapauksessa maksetaan. Tyypillisesti edunsaajana on omaiset, mutta vakuutettu työntekijä voi itse muuttaa edunsaajaa. Jos edunsaajana on omaiset, vakuutuskorvaus maksetaan ensisijaisesti vakuutetun aviopuolisolle ja lapsille.

Edunsaajamääräys on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin ja ainakin elämäntilanteen muuttuessa. Mitä eri edunsaajamääräykset tarkoittavat? Katso yleisimpien edunsaajamääräysten tulkinnat (pdf).

Jos haluat, että korvaus maksetaan avopuolisollesi, hänet on erikseen nimettävä edunsaajaksi, sillä avopuoliso ei kuulu yleisesti käytetyn ”omaiset”-edunsaajamääräyksen piiriin.

Jos sinulla on oikeus muuttaa vakuutuksen edunsaajaa, voit tehdä sen verkkopalvelun kautta. Voit kirjautua verkkopalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kirjaudu verkkopalveluun

Näin vaihdat edunsaajaa verkkopalvelussa:

 1. 1.

  Valitse yläriviltä Vakuutukset –sivu.

 2. 2.

  Valitse sen jälkeen Henkilö –välilehti.

 3. 3.

  Etsi vakuutusluettelolta Yritysturva ryhmä –vakuutus ja paina Lue lisää –nappia.

 4. 4.

  Valitse turva kuoleman varalta –kohta.

 5. 5.

  Paina edunsaajamääräys rivin vieressä olevaa Päivitä –nappia.

 6. 6.

  Määritä haluamasi edunsaaja.

Vaihtoehtoisesti voit muuttaa edunsaajaa palauttamalla kirjallisen muutosilmoituksen postitse alla olevaan osoitteeseen. Avaa edunsaajamääräyksen suomenkielinen muutoslomake (pdf).

LähiTapiola-ryhmä
Henki/skannaus
Tunnus 5007453
00003 Vastauslähetys

Avaa edunsaajamääräyksen englanninkielinen muutoslomake (pdf).

Jos haluat, että korvaus maksetaan avopuolisollesi, hänet on nimettävä edunsaajaksi, sillä avopuoliso ei kuulu yleisesti käytetyn ”omaiset”-edunsaajamääräyksen piiriin.

Työnantajasi ottama henkivakuutus täydentää sinulla jo mahdollisesti olevia omia henkivakuutuksia. Kuolemantapauksessa henkivakuutuskorvaus voidaan maksaa useammastakin vakuutuksesta kunkin sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Ota yhteyttä

Jos asiasi koskee henkivakuutusta, saat meiltä apua soittamalla numeroon 09 453 8000 ma - pe klo 8 - 17, la klo 9 - 15.

Voit myös lähettää meille viestin suojatusti verkkopalvelussa. Pääset kirjautumaan palveluun mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksillasi.

Lähetä viestiPalveluntarjoaja

Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.