Työtapaturma ja ammattitauti

LähiTapiola

Toimi näiden ohjeiden mukaan, jos sinulle on sattunut tapaturma työssä, työpaikan ja kodin välisellä matkalla tai sinulla epäillään ammattitautia. Noudata näitä ohjeita myös, jos sinulla on työnantajan ottama vapaa-ajan tapaturmavakuutus (Vapaa-ajan ryhmävakuutus).

Toimintaohjeet työntekijälle

 1. Jos vammasi vaatii hoitoa, mene lääkäriin omaan työterveyshuoltoosi tai LähiTapiolan kumppaneille Mehiläiseen tai Pihlajalinnaan. Kiireellisissä tapauksissa voit mennä mihin tahansa päivystävään lääkäriin.
 2. Ilmoita käynnin yhteydessä hoitolaitokseen työnantajan nimi ja vakuutusyhtiö.
 3. Ilmoita työnantajallesi heti vahingosta. Saat puhelimeesi vakuutustodistuksen, jossa ovat tiedot vakuutuksestasi. Voit tarvita sitä hoitolaitoksessa.
 4. Jos sinulla on kysyttävää, soita meille 09 453 3666 ma-pe kello 8-16.

Toimintaohjeet työnantajalle tai yrittäjälle

 1. Ilmoita työntekijän tai omasta yrittäjän vahingostasi täyttämällä vakuutustodistus

  Avaa lomake

  Insurance certificate
 2. Jos työntekijän vahinko aiheuttaa sairauslomaa yli kolme päivää, ilmoita sairausajan palkat verkkopalvelussa tai täytä alla oleva lomake

  Avaa lomake
 3. Jos sinulla on kysyttävää, soita meille puh. 09 453 3666 ma-pe kello 8-16 tai lähetä sähköpostia tyotapaturmakorvaukset@lahitapiola.fi. Sähköpostiyhteys on suojaamaton. Viestin voi lähettää salattuna osoitteessa https://secure.lahitapiola.fi.

Lisätietoja korvauskäsittelystä

Vahinkoilmoitusten tekeminen

Ilmoita työnantajallesi heti, kun sinulle on sattunut työtapaturma tai epäilet sairastuneesi ammattitautiin. Kerro miten vahinkotapahtuma sattui ja millainen vamma sinulle aiheutui.

Työnantaja tekee vahinkoilmoituksen LähiTapiolalle viimeistään 10 arkipäivän kuluessa työntekijän ilmoituksesta. Yrittäjän on ilmoitettava omasta vahingostaan 30 päivän kuluessa vahingosta.

Vakavista tapaturmista on aina ilmoitettava myös poliisille ja työsuojeluviranomaisille. Vakava tapaturma on esimerkiksi sellainen, joka suurella todennäköisyydellä aiheuttaa pysyviä vammoja, vaikeuttaa normaalia elämää tai aiheuttaa kuoleman.

Korvauskäsittelyn eteneminen

Otamme vahinkosi käsittelyyn viimeistään 7 arkipäivän kuluessa vahinkoilmoituksen saapumisesta. Tästä ns. vireille tulosta ilmoitamme sinulle joko tekstiviestillä tai kirjeellä.

Otamme sinuun yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja. Saamme käsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnot suoraan hoitolaitoksilta. Palkkatietoja tarvitsemme, jos vamma on aiheuttanut sairauslomaa vähintään kolme peräkkäistä päivää vahinkopäivää lukuun ottamatta.

Jos olet itse maksanut vahingosta aiheutuneita sairaanhoitokuluja, säilytä alkuperäiset kuitit ja tositteet maksamistasi kuluista. Voit hakea kuluista korvausta vuoden kuluessa niiden aiheutumispäivästä soittamalla meille tai lähettämällä selvityksen aiheutuneista kuluista osoitteeseen lttkorvaus@lahitapiola.fi.

Annamme korvauspäätöksen viimeistään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset ja asiakirjat.

Jos lääkärisi ehdottaa sinulle magneettitutkimusta, fysioterapiaa, leikkaustoimenpidettä tai vastaavaa, tarvitset siihen LähiTapiolalta etukäteen maksusitoumuksen. Tätä varten lääkärisi lähettää meille lääkärinlausunnon. Ilmoitamme päätöksen maksusitoumuksesta sinulle tekstiviestillä tai kirjallisella päätöksellä.

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset

Vakuutuksesta maksettavat korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Työtapaturmien hoitokulut korvataan samoin perustein riippumatta siitä, onko hoito annettu yksityisessä vai julkisessa hoitolaitoksessa. Tavoitteena on vahingoittuneen nopea hoitoon pääsy ja työhön paluu.

Työtapaturmavakuutus korvaa mahdollisen ammatillisen kuntoutuksen. Kuntouksesta voit lukea lisää tästä.

Lääkekulut

LähiTapiola on sopinut apteekkien kanssa toimintamallista, jossa vahingoittuneelle lähetetään tekstiviestillä maksusitoumus lääkkeisiin.

Näyttämällä tekstiviestiä apteekissa, saat työtapaturmaan tai ammattitautiin liittyvät lääkkeet ja hoitotarvikkeet maksutta mukaasi. Tekstiviestillä saat tapaturman sattumisen alkuvaiheen lääkehoidon. Tekstiviestiin on merkitty maksusitoumuksen voimassaoloaika. Lääkkeiden nimiä ei näytetä salassapitosäännösten vuoksi.

Voit myös maksaa lääkkeet itse ja hakea niistä korvausta LähiTapiolalta vuoden kuluessa kulujen aiheutumisesta.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on mahdollistaa paluu entisiin töihin tai siirtyminen uusiin työtehtäviin. Kuntoutus on aina yksilöllistä ja sisältää erilaisia vaihtoehtoja työkokeilusta uudelleenkoulutukseen. Lue lisää tästä.

Muutoksenhaku korvauspäätökseen

Jos olet tyytymätön korvauspäätökseen tai haluat lisätietoa ratkaisun perusteista, ota yhteyttä henkilöön, joka on käsitellyt asiasi. Oikaisemme päätöksen, jos se osoittautuu virheelliseksi.

Jos emme voi oikaista päätöstä, voit tehdä valituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Valitusaika on 30 päivää siitä, kun sait tiedon päätöksestä. Valitus lähetetään LähiTapiolaan ja me toimitamme sen muutoksenhakulautakunnalle.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen ja
vakuutusoikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Muutoksenhaku on maksutonta.