Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Työtapaturmavakuutus perustuu 1.1.2016 alkaen Työtapaturma- ja ammattitautilakiin (TyTAL), jota sovelletaan vakuutuksiin 1.1.2016 alkaen sekä vahinkoihin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Suurin vaikutus lailla on yrittäjien vakuutusturvaan, koska osa lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella vakuutetuista yrittäjistä siirtyy vapaaehtoisesti vakuutettaviin.

Katso animaatio lakimuutoksesta.

Yrittäjien tapaturmavakuutus

Eläkevakuutuksesi YEL-työtuloa käytetään myös vapaaehtoisessa Yrittäjien tapaturmavakuutuksessa vuosityöansiona, jonka perustella

  • sinulle maksetaan esimerkiksi ansionmenetyskorvaukset
  • vakuutusmaksu määräytyy.

Jos olet yel-vakuutettu yrittäjä, et kuulu työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen, vaan voit vakuuttaa itsesi Yrittäjien tapaturmavakuutuksella.

Sinut katsotaan yrittäjäksi, etkä enää kuulu työtapaturmavakuutukseen, jos työskentelet johtavassa asemassa ja olet:

  • osakeyhtiön osakas ja omistat yksin yli 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
  • osakeyhtiön osakas, joka omistaa yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja omistat itse vähintään yhden osakkeen.
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Omistusosuutta laskettaessa otetaan huomioon myös välillinen, toisten yhteisöjen tai yhtymien kautta tapahtuva yrityksen omistaminen.