Työtapaturma- ja ammattitautilaki muuttui 1.1.2016

Sairauskuluvakuutus

Työtapaturmavakuutus perustuu 1.1.2016 alkaen Työtapaturma- ja ammattitautilakiin (TyTAL), jota sovelletaan vakuutuksiin 1.1.2016 alkaen sekä vahinkoihin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Suurin vaikutus lailla on yrittäjien vakuutusturvaan, koska osa lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella vakuutetuista yrittäjistä siirtyy vapaaehtoisesti vakuutettaviin.

Katso animaatio lakimuutoksesta.

Lakimuutokset työntekijän näkökulmasta

  • Uusi laki ei tuo muutosta työntekijän ilmoitusvelvollisuuteen vaan myös jatkossa työntekijän on ilmoitettava tapaturmasta tai ammattitaudista välittömästi työnantajalle.
  • Kun sinulle on sattunut työtapaturma tai sinulla epäillään ammattitautia, saat aiempaa enemmän tietoa korvausasiasi käsittelyn etenemisestä.
  • Ilmoitamme sinulle, kun vahinko on tullut vireille ja aloitamme vahingon selvittelyn 7 arkipäivän kuluessa vireille tulosta.
  • Annamme korvauspäätöksen viimeistään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun saimme kaikki korvauskäsittelyssä tarvittavat asiakirjat. Nykyisin enimmäiskäsittelyaika on kolme kuukautta.