Työtapaturma- ja ammattitautilaki muuttui 1.1.2016

Sairauskuluvakuutus

Työtapaturmavakuutus perustuu 1.1.2016 alkaen Työtapaturma- ja ammattitautilakiin (TyTAL), jota sovelletaan vakuutuksiin 1.1.2016 alkaen sekä vahinkoihin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Suurin vaikutus lailla on yrittäjien vakuutusturvaan, koska osa lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella vakuutetuista yrittäjistä siirtyy vapaaehtoisesti vakuutettaviin.

Katso animaatio lakimuutoksesta.

Lakimuutokset työnantajan näkökulmasta

  • Työantajan on otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus, jos työnantajan maksamat tai maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuodessa yli 1 200 euroa. Raja on työantajakohtainen, joten kaikki maksamasi palkat saman kalenterivuoden aikana lasketaan yhteen.
  • Vakuutus on otettava ennen työsuhteen alkamista tai heti, kun on tiedossa, että sovitut palkat ylittävät 1 200 euroa. Vakuutusta ei voi ottaa takautuvasti.
  • Työnantajana sinun on ilmoitettava sattuneesta työtapaturma tai ammattitautiepäilystä 10 vuorokauden kuluessa siitä, kun sait tiedon tapahtuneesta.
  • Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL (1.1.2016 alkaen Tapaturmavakuutuskeskus TVK) valvoo vakuuttamisvelvollisuuden täyttymistä. Jos et ole ottanut vakuutusta, sinulle määrätään laiminlyöntimaksu ja vakuutusmaksu laiminlyöntiajalta.
  • Työantajana saat korvauspäätöksen sattuneista vahingoista entistä useammin. Annamme korvauspäätöksen siltä ajalta, kun työantajana maksat sairausajan palkkaa. Päätöksen annamme aina myös silloin, jos työantajan vakuutusmaksut perustuvat erikoismaksujärjestelmään.