Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tulorekisteri

LähiTapiola saa tulorekisteristä työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat palkkatiedot vuodesta 2019 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei työtapaturmavakuutuksen palkkatietoja ilmoiteta erikseen LähiTapiolaan.

Ilmoita tulorekisteriin alla olevat tiedot vain, jos yrityksellä on useita työtapaturmavakuutuksia

 • Tulorekisterissä annetaan tiedot työtapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus)
 • Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211034-2 (LähiTapiolan y-tunnus)

Virheelliset palkkatiedot korjattava tulorekisteriin

Työtapaturmavakuutuksen lopullisen vakuutusmaksuun haetaan palkkatiedot vuodelta 2019 tulorekisteristä. Olemme ottaneet yhteyttä yritysasiakkaisiimme, joiden palkkatiedot eivät ole olleet saatavilla tulorekisteristä työtapaturmavakuutukseen.

Virheellinen palkkatietoilmoitus voi johtua tiedon virheestä tai puutteesta:

 • Työntekijän palkkatiedoille on annettu Vakuuttamistiedon tyyppitieto Ei -työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen, jolloin palkat ovat ohjautuneet vakuutuksen ulkopuolelle.
 • YEL-vakuutetun yrittäjän tiedoille ei ole annettu Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppitietoa: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus), jolloin yrittäjän palkat ovat ohjautuneet pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen.
 • Ammattiluokkaa ei ole ilmoitettu lainkaan tai ilmoitettu ammattiluokka ei ole vastannut vakuutuksessa olevaa ammattiluokkatietoa.
 • Jaetulle vakuutukselle ei ole ilmoitettu vakuutusnumeroa.

Aikaisemman ilmoituksen mitätöinti ja uuden ilmoituksen tekeminen on tehtävä saman päivän aikana tulorekisteriin. Jos uutta ilmoitusta ei tehdä viipymättä mitätöinnin jälkeen, eri viranomaiset voivat antaa tulonsaajalle uusia päätöksiä väärän tiedon perusteella.

Lisätietoja ja ohjeita tulorekisteriin liittyen

Tietojen korjaamiseen liittyviä ohjeita on kerätty www.tulorekisteri.fi –sivulle

Tulorekisterin asiakaspalvelu auttaa ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja chatissa. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9–16.15. Chatissa osoitteessa www.tulorekisteri.fi annetaan tulorekisterin yleisneuvontaa.

Tulorekisterin palvelunumero on 029 497 550.

Työtapaturmavakuutuksen ammattiluokka

Jokaiselle työntekijälle on merkittävä ammattiluokka, mitä työtä hän tekee. Ammattiluokat löytyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta, joka on tehty nimenomaan tulorekisteri‐ilmoituksia varten. Luokitus löytyy tästä.

Tulorekisterissä ammattiluokan koodin pituus viisi merkkiä. Jos LuokitusExperistä saatavan koodin pituus on alle viisi merkkiä, koodin loppuun lisätään riittävä määrä 0-numeroita, jotta merkkijonon pituus on viisi merkkiä.

Työnantajalla useita työtapaturmavakuutuksia

Jos työnantajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, palkansaajan kohdalle on merkittävä vakuutuksennumero, mihin vakuutukseen työntekijä kuuluu.

Tulorekisterissä annetaan tiedot tapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus) Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211034-2 (LähiTapiolan y-tunnus)


Katso LähiTapiolan Tulorekisteri-webinaari, jossa kerromme miten tulorekisteri vaikuttaa työtapaturmavakuuttamiseen ja -korvaamiseen.

Esitysmateriaali LähiTapiolan Tulorekisteri-webinaarissa 11.12.2019.

Lisätietoa tulorekisteristä

Työtapaturmavakuutuksen vaatimukset tulorekisterin tiedoille

LähiTapiola saa tulorekisteristä työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat palkkatiedot vuodesta 2019 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2020 alkaen työtapaturmavakuutuksen palkkatietoja ei ilmoiteta erikseen LähiTapiolaan.

Työtapaturmavakuutusta varten tarvittavat tiedot

Ammattiluokka

 • Jokaiselle työntekijälle on merkittävä ammattiluokka, mitä työtä hän tekee. Ammattiluokat löytyvät Tilastokeskuksen
  ammattiluokituksesta, joka on tehty nimenomaan
  tulorekisteri‐ilmoituksia varten. Luokitus löytyy tästä.
 • Tulorekisterissä ammattiluokan koodin pituus viisi merkkiä. Jos LuokitusExperistä saatavan koodin pituus on alle viisi merkkiä, koodin loppuun lisätään riittävä määrä 0-numeroita, jotta merkkjonon pituus on viisi merkkiä.

Työnantajalla useita työtapaturmavakuutuksia

 • Jos työnantajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, palkansaajan kohdalle on merkittävä vakuutuksennumero, mihin vakuutukseen työntekijä kuuluu.
 • Tulorekisterissä annetaan tiedot tapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus)
  Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211034-2 (LähiTapiolan y-tunnus)

Tulorekisterin käyttöönoton aikataulu

Vuonna 2019

 • Työantajat ilmoittavat työntekijöiden palkkatiedot tulorekisteriin. Tulorekisterin ilmoitusaikataulu on palkanmaksupäivä + 5 kalenteripäivää.
 • Työantajan ei tarvitse tehdä työtapaturmavakuutuksesta vuosi-ilmoitusta vuodesta 2019 vakuutusyhtiöön, sillä vahinkoyhtiöt saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.
 • Työantajan ei tarvitse tehdä erikseen vuosi-ilmoitusta työeläkelaitokselle ja työttömyysvakuutusrahastolle (TVR).
 • Myös Verohallinto ja Kela saavat työnantajan ilmoittamat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.
 • Kansalaiset voivat katsoa omia tietojaan keväästä 2019 lähtien.

Vuonna 2021

 • Etuuden maksajat ilmoittavat tulorekisteriin eläkkeet ja muut etuudet.

Yleisimmät ilmoitettavat tiedot tulorekisteriin

 • Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
 • Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta.
 • Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.
 • Pakollisia tietoja ovat palkanmaksuun liittyvät tiedot, joita nykyisin annetaan vuosi- ja kuukausi-ilmoituksessa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille kuten esimerkiksi LähiTapiolalle.
 • Tulorekisterin vapaaehtoiset tiedot eli ns. täydentävät tiedot ovat tietoja, jotka nykyisin on annettava pyydettäessä. Näitä tietoja tarvitaan muun muassa etuuspäätöksiin, asiakasmaksujen määräämiseen ja korvauskäsittelyyn. Antamalla palkan maksun yhteydessä myös nämä tiedot manuaaliset selvitystyöt vähenevät.

Kotitaloudet työantajana

 • Jos yksityishenkilö palkkaa työntekijän eli on työantaja, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin.
 • Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
 • Jos yksityishenkilö ostaa palvelun yritykseltä, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ilmoitusta tulorekisteriin ei tarvitse tehdä.
 • Jos kotitalous palkkaa työntekijän, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, ilmoituksessa on huomioitava työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat tiedot.

Kansalainen

 • Omat palkkatiedot ja eläketulojen tiedot ovat katsottavissa tulorekisteristä. Tiedot maksetuista etuuksista ovat katsottavissa vuoden 2021 alusta lähtien.
 • Ei tarvitse itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä, sillä viranomainen saa tiedot rekisteristä.
 • Voi itse tarkistaa tulorekisteristä, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteensa. Tällaista mahdollisuutta ei ole aikaisemmin ollut, vaan virheet ovat tulleet esille esimerkiksi vasta seuraavan vuoden esitäytetyltä veroilmoitukselta.