Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tulorekisteri

LähiTapiola saa suoraan tulorekisteristä työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat tiedot. Kuitenkin edelleen korvausasioiden käsittelyssä pyydämme palkkatiedot työantajilta, jotta saisimme korvaukset käsiteltyä mahdollisimman pian.

Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin sähköisesti. Verohallinnon sivulta löytyy opastusvideoita tulorekisterin käytöstä ja tietojen tallentamisesta.

Työtapaturmavakuutuksen palkkatiedot

Työtapaturmavakuutuksen palkkatiedot

Työtapaturmavakuutuksen lopulliseen vakuutusmaksuun haemme palkkatiedot tulorekisteristä.

Suorituksen maksajan on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella.

Jos maksajalla ei ole Suomessa annettua asiakastunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on myös annettava tarkentavia yksilöinti- ja yhteystietoja, kuten nimi ja osoite. Jos maksajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet.

Jos palkat on ilmoitettu tulorekisteriin ulkomaisella yritystunnuksella tai muilla tunnuksilla (Alv-tunniste (VAT), GIIN-tunniste, Verotunniste (TIN), Kaupparekisteritunnus, ulkomainen henkilötunnus, muu tunnus) ilmoita palkkasummat ammattiluokittain, vakuutuksenottajan nimi, tunnus ja maakoodi sähköpostitse tulorekisteripalkat(a)lahitapiola.fi. Sähköpostiyhteys on suojaamaton. Viestin voi lähettää suojattuna osoitteessa https://secure.lahitapiola.fi.

Lisätietoja tulorekisteriin ilmoitettavista palkoista saat Verohallinnon tulorekisterin ohjeista Kansainväliset tilanteet –kohdasta. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet - Tulorekisteri (vero.fi)

Työtapaturmavakuutuksen ammattiluokka

Jokaiselle työntekijälle on merkittävä ammattiluokka, mitä työtä hän tekee. Ammattiluokat löytyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta, joka on tehty nimenomaan tulorekisteri‐ilmoituksia varten. Tutustu ammattiluokitukseen.

Tulorekisterissä ammattiluokan koodin pituus viisi merkkiä. Jos LuokitusEkspertistä saatavan koodin pituus on alle viisi merkkiä, koodin loppuun lisätään riittävä määrä 0-numeroita, jotta merkkijonon pituus on viisi merkkiä.

Tulorekisterin tulolajit

Tulonsaajan saama suoritus, esimerkiksi palkka, voi koostua useista erilaisista tulolajeista. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeja käyttäen.

Tulolaji on kolminumeroinen koodiarvo. Tulolaji ilmaisee, minkälainen tulo on kyseessä. Tulorekisterin tulolajit vastaavat yleisimpiä palkkahallinnon käytössä olevia palkkalajeja.

Lue tarkemmat ohjeet Verohallinnon tulorekisteri-sivulta.

Työnantajalla useita työtapaturmavakuutuksia

Jos työnantajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, palkansaajan kohdalle on merkittävä vakuutuksennumero, mihin vakuutukseen työntekijä kuuluu.

Tulorekisterissä annetaan tiedot tapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus) Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211034-2 (LähiTapiolan y-tunnus)

LähiTapiola ilmoittaa vakuutusten perusteella maksamansa etuus- ja eläketiedot tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen


Tulorekisteriin ei ilmoiteta eläke- tai etuuspäätöksen tietoja, eikä tietoa siitä, onko korvausasia vireillä.

LähiTapiolan osalta tulorekisterin käytön laajeneminen koskee työtapaturma-, liikenne ja vastuuvakuutuksesta ilmoitettavia eläke- ja etuusetuja.

Tulorekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaa etuuden maksaja

Tulorekisteriin ilmoitetun väärän tiedon korjaaminen on aina tiedon ilmoittajalla eli palkan, etuuden tai eläkkeen maksajalla.

Jos etuudensaaja huomaa tulorekisteritiedoissa jonkin virheen, hän voi olla yhteydessä

 • työtapaturmakorvaukset sekä suurasiakkaiden henkilövakuutuskorvaukset
  yritysten.henkilovahingot(a)lahitapiola.fi​
 • liikennevakuutuskorvaukset
  lhk(a)lahitapiola.fi
 • vastuun henkilövahingot
  vhk(a)lahitapiola.fi
 • vapaaehtoiset henkilövakuutuskorvaukset
  09 453 3945 (yksityistapaturmakorvaukset)
  09 453 3610 (matkustajakorvaukset)
  09 453 2212 (sairauskulukorvaukset)
  09 453 8336 (yritysasiakkaat kaikissa lajeissa eli yt-, matka- ja sh-asioissa)​
 • Henkiyhtiön maksamat etuudet ja eläkkeet
  puh. 453 8000

Lisätietoa tulorekisteristä

Vuonna 2019

 • Työantajat ilmoittavat työntekijöiden palkkatiedot tulorekisteriin. Tulorekisterin ilmoitusaikataulu on palkanmaksupäivä + 5 kalenteripäivää.
 • Työantajan ei tarvitse tehdä työtapaturmavakuutuksesta vuosi-ilmoitusta vuodesta 2019 vakuutusyhtiöön, sillä vahinkoyhtiöt saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.
 • Työantajan ei tarvitse tehdä erikseen vuosi-ilmoitusta työeläkelaitokselle ja työttömyysvakuutusrahastolle (TVR).
 • Myös Verohallinto ja Kela saavat työnantajan ilmoittamat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.
 • Kansalaiset voivat katsoa omat tiedot.

Vuonna 2021

 • Etuuden maksajat ilmoittavat tulorekisteriin eläkkeet ja muut etuudet.

 • Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
 • Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta.
 • Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

 • Jos yksityishenkilö palkkaa työntekijän eli on työantaja, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin.
 • Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
 • Jos yksityishenkilö ostaa palvelun yritykseltä, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ilmoitusta tulorekisteriin ei tarvitse tehdä.
 • Jos kotitalous palkkaa työntekijän, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, ilmoituksessa on huomioitava työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat tiedot.

 • Omat palkkatiedot ja eläketulojen tiedot ovat katsottavissa tulorekisteristä. Tiedot maksetuista etuuksista ovat katsottavissa vuoden 2021 alusta lähtien.
 • Ei tarvitse itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä, sillä viranomainen saa tiedot rekisteristä.
 • Voi itse tarkistaa tulorekisteristä, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteensa.


Tulorekisteriin liittyviä ohjeitä löydät Verohallinnon www.tulorekisteri.fi-sivulta.

Tulorekisterin asiakaspalvelu auttaa ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja chatissa. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9–16.15. Chatissa osoitteessa www.tulorekisteri.fi annetaan tulorekisterin yleisneuvontaa.

Tulorekisterin palvelunumero on 029 497 550.