Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Tulorekisteri

LähiTapiola saa suoraan tulorekisteristä työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat tiedot. Kuitenkin edelleen korvausasioiden käsittelyssä pyydämme palkkatiedot työantajilta, jotta saisimme korvaukset käsiteltyä mahdollisimman pian.

LähiTapiola ilmoittaa tulorekisteriin maksetut eläkkeet ja etuustiedot 1.1.2021 alkaen. LähiTapiola ei ilmoita tulorekisteriin eläke- tai etuuspäätöksen tietoja, eikä tietoa siitä, onko korvausasia vireillä.

Työtapaturmavakuutuksen palkkatiedot

Työtapaturmavakuutuksen lopulliseen vakuutusmaksuun haemme palkkatiedot tulorekisteristä.

Jos yritykselläsi ei ole suomalaista y-tunnusta, ilmoita palkkatiedot lomakkeella. Lomakkeen voit täyttää tästä (Svenska / English)

Jos palkat on ilmoitettu tulorekisteriin ulkomaisella yritystunnuksella, ilmoita vakuutuksenottajan nimi, tunnus ja maakoodi sähköpostitse tulorekisteripalkat@lahitapiola.fi.

Työtapaturmavakuutuksen ammattiluokka

Jokaiselle työntekijälle on merkittävä ammattiluokka, mitä työtä hän tekee. Ammattiluokat löytyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta, joka on tehty nimenomaan tulorekisteri‐ilmoituksia varten. Luokitus löytyy tästä.

Tulorekisterissä ammattiluokan koodin pituus viisi merkkiä. Jos LuokitusExperistä saatavan koodin pituus on alle viisi merkkiä, koodin loppuun lisätään riittävä määrä 0-numeroita, jotta merkkijonon pituus on viisi merkkiä.

Työnantajalla useita työtapaturmavakuutuksia

Jos työnantajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, palkansaajan kohdalle on merkittävä vakuutuksennumero, mihin vakuutukseen työntekijä kuuluu.

Tulorekisterissä annetaan tiedot tapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus) Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211034-2 (LähiTapiolan y-tunnus)

LähiTapiola ilmoittaa vakuutusten perusteella maksamansa etuus- ja eläketiedot tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen


Tulorekisteriin ei ilmoiteta eläke- tai etuuspäätöksen tietoja, eikä tietoa siitä, onko korvausasia vireillä.

LähiTapiolan osalta tulorekisterin käytön laajeneminen koskee työtapaturma-, liikenne ja vastuuvakuutuksesta ilmoitettavia eläke- ja etuusetuja.

Tulorekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaa etuuden maksaja

Tulorekisteriin ilmoitetun väärän tiedon korjaaminen on aina tiedon ilmoittajalla eli palkan, etuuden tai eläkkeen maksajalla.

Jos etuudensaaja huomaa tulorekisteritiedoissa jonkin virheen, hän voi olla yhteydessä

 • työtapaturmakorvaukset sekä suurasiakkaiden henkilövakuutuskorvaukset
  yritysten.henkilovahingot@lahitapiola.fi​
 • liikennevakuutuskorvaukset
  lhk@lahitapiola.fi
 • vastuun henkilövahingot
  vhk@lahitapiola.fi
 • vapaaehtoiset henkilövakuutuskorvaukset
  09 453 3945 (yksityistapaturmakorvaukset)
  09 453 3610 (matkustajakorvaukset)
  09 453 2212 (sairauskulukorvaukset)
  09 453 8336 (yritysasiakkaat kaikissa lajeissa eli yt-, matka- ja sh-asioissa)​
 • Henkiyhtiön maksamat etuudet ja eläkkeet
  puh. 453 8000

Lisätietoa tulorekisteristä

Työtapaturmavakuutuksen vaatimukset tulorekisterin tiedoille

LähiTapiola saa tulorekisteristä työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat palkkatiedot vuodesta 2019 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2020 alkaen työtapaturmavakuutuksen palkkatietoja ei ilmoiteta erikseen LähiTapiolaan.

Työtapaturmavakuutusta varten tarvittavat tiedot

Ammattiluokka

 • Jokaiselle työntekijälle on merkittävä ammattiluokka, mitä työtä hän tekee. Ammattiluokat löytyvät Tilastokeskuksen
  ammattiluokituksesta, joka on tehty nimenomaan
  tulorekisteri‐ilmoituksia varten. Luokitus löytyy tästä.
 • Tulorekisterissä ammattiluokan koodin pituus viisi merkkiä. Jos LuokitusExperistä saatavan koodin pituus on alle viisi merkkiä, koodin loppuun lisätään riittävä määrä 0-numeroita, jotta merkkjonon pituus on viisi merkkiä.

Työnantajalla useita työtapaturmavakuutuksia

 • Jos työnantajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, palkansaajan kohdalle on merkittävä vakuutuksennumero, mihin vakuutukseen työntekijä kuuluu.
 • Tulorekisterissä annetaan tiedot tapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus)
  Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211034-2 (LähiTapiolan y-tunnus)

Tulorekisterin käyttöönoton aikataulu

Vuonna 2019

 • Työantajat ilmoittavat työntekijöiden palkkatiedot tulorekisteriin. Tulorekisterin ilmoitusaikataulu on palkanmaksupäivä + 5 kalenteripäivää.
 • Työantajan ei tarvitse tehdä työtapaturmavakuutuksesta vuosi-ilmoitusta vuodesta 2019 vakuutusyhtiöön, sillä vahinkoyhtiöt saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.
 • Työantajan ei tarvitse tehdä erikseen vuosi-ilmoitusta työeläkelaitokselle ja työttömyysvakuutusrahastolle (TVR).
 • Myös Verohallinto ja Kela saavat työnantajan ilmoittamat palkkatiedot suoraan tulorekisteristä.
 • Kansalaiset voivat katsoa omia tietojaan keväästä 2019 lähtien.

Vuonna 2021

 • Etuuden maksajat ilmoittavat tulorekisteriin eläkkeet ja muut etuudet.

Yleisimmät ilmoitettavat tiedot tulorekisteriin

 • Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
 • Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta.
 • Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.
 • Pakollisia tietoja ovat palkanmaksuun liittyvät tiedot, joita nykyisin annetaan vuosi- ja kuukausi-ilmoituksessa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, Työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille kuten esimerkiksi LähiTapiolalle.
 • Tulorekisterin vapaaehtoiset tiedot eli ns. täydentävät tiedot ovat tietoja, jotka nykyisin on annettava pyydettäessä. Näitä tietoja tarvitaan muun muassa etuuspäätöksiin, asiakasmaksujen määräämiseen ja korvauskäsittelyyn. Antamalla palkan maksun yhteydessä myös nämä tiedot manuaaliset selvitystyöt vähenevät.

Kotitaloudet työantajana

 • Jos yksityishenkilö palkkaa työntekijän eli on työantaja, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin.
 • Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
 • Jos yksityishenkilö ostaa palvelun yritykseltä, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ilmoitusta tulorekisteriin ei tarvitse tehdä.
 • Jos kotitalous palkkaa työntekijän, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, ilmoituksessa on huomioitava työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat tiedot.

Kansalainen

 • Omat palkkatiedot ja eläketulojen tiedot ovat katsottavissa tulorekisteristä. Tiedot maksetuista etuuksista ovat katsottavissa vuoden 2021 alusta lähtien.
 • Ei tarvitse itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä, sillä viranomainen saa tiedot rekisteristä.
 • Voi itse tarkistaa tulorekisteristä, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteensa. Tällaista mahdollisuutta ei ole aikaisemmin ollut, vaan virheet ovat tulleet esille esimerkiksi vasta seuraavan vuoden esitäytetyltä veroilmoitukselta.