Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen riskienhallinta

Riskienhallinta tukee johtamista ja päätöksentekoa, jotta tavoitteisiin vaikuttavat riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja niihin voidaan varautua.

Järjestelmällisellä riskienhallinnalla yrityksesi voi estää tai vähentää häiriöitä ja vahinkoja. Samalla on mahdollista kehittää uusia toimintatapoja sekä luoda edellytykset turvalliselle työpaikalle ja henkilöstön hyvinvoinnille.

Sovita riskienhallinta organisaatioosi

Riskienhallinnan tavoite on tukea yrityksen johtamista ja päätöksentekoa, jotta sen tavoitteisiin mahdollisesti vaikuttavat riskit ja riskien seuraukset tunnistetaan. Organisaation johto saa riskienhallinnan avulla kokonaiskuvan toimintansa merkittävimmistä riskeistä ja pystyy siten sovittamaan päätöksensä ja riskejä rajoittavat toimenpiteet riskinkantokykynsä ja riskinottohalunsa puitteisiin.

Riskienhallinnan toteuttaminen vaihtelee kunkin organisaation tarpeiden mukaan. Se alkaa toimintaympäristön ymmärtämisestä, toiminnan tavoitteista ja strategioista. Toimintasuunnitelmia ja strategiaa valmisteltaessa on syytä arvioida yrityksen merkittävimpien riskien ja riskienhallinnan tila. Parhaiten tämä hahmotetaan järjestelmällisellä ja säännöllisesti päivitettävällä riskien kartoituksella. Uusien ja muuttuneiden riskien vaikutukset voidaan siten huomioida strategiaa laadittaessa.

Riskien kartoituksessa tunnistetaan, arvioidaan ja priorisoidaan yrityksen toimintaan vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet. Tämän jälkeen niille valitaan sopivimmat hallintakeinot. Riskien hallintakeinoihin kuluu erilaisten toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen lisäksi myös taloudellista turvaa tarjoavat vakuutusratkaisut.

Riskienhallintapolitiikassa määritellään yrityksen riskienhallintaan liittyvät vastuut ja velvoitteet, varataan tarvittavat resurssit ja määritetään mittaus- ja raportointikeinot.

Riskien käsitelyllä pyritään saattamaan yrityksen toimintaa uhkaavat riskit halutulle tasolle käyttäen valittuja riskien hallintakeinoja. Tämä on yleensä osa yrityksen normaalia päivittäistä tekemistä ja johtamista. Riskienhallinnan toteuttaminen ja kehittäminen edellyttää myös toimenpiteiden seurantaa ja prosessin jatkuvaa parantamista.