Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen riskienhallinta

Riskienhallinta tukee johtamista ja päätöksentekoa, jotta tavoitteisiin vaikuttavat riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja niihin voidaan varautua.

Järjestelmällisellä riskienhallinnalla yrityksesi voi estää tai vähentää häiriöitä ja vahinkoja. Samalla on mahdollista kehittää uusia toimintatapoja sekä luoda edellytykset turvalliselle työpaikalle ja henkilöstön hyvinvoinnille.

Tunne yrityksesi riskit ja mahdollisuudet

Yritykset pyrkivät saavuttamaan tavoitteensa mahdollisimman hyvin ja luotettavasti. Toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen voi kuitenkin vaikuttaa moni yrityksen sisäinen tai ulkoinen tekijä, joiden toteutumisesta ei ole varmuutta. Juuri tätä epävarmuuden vaikutusta organisaation tavoitteisiin kutsutaan riskiksi. Epävarmuus ei kuitenkaan aina ole uhka vaan se voi olla myös mahdollisuus.

Riskit vaikuttavat toteutuessaan yritykseen eri tavoin. Riskien luokittelusta on hyötyä riskejä tunnistettaessa ja riskien hallintakeinoja suunniteltaessa. Usein käytetty luokittelu on jako strategisiin, taloudellisiin,operatiivisiin ja vahinkoriskeihin.

  • Strategiset riskit vaikuttavat yrityksen pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden toteutumiseen.
  • Taloudelliset riskit ovat yrityksen taloudelliseen tilanteeseen, kuten kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja kustannuksiin vaikuttavia riskejä.
  • Operatiiviset riskit ovat yrityksen sisäisistä tai ulkoisista prosesseista, järjestelmistä tai henkilöstöstä johtuvia riskejä.
  • Vahinkoriskejä ovat esimerkiksi henkilöturvallisuuteen, omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat riskit.

Riskien tarkastelu ja arviointi näistä eri näkökulmista antaa hyvän kuvan yrityksen uhkien ja mahdollisuuksien koko laajuudesta sekä riskien riippuvuuksista ja vaikutuksista toisiinsa. Yksittäinen riski ei useinkaan ole selkeästi vain esimerkiksi vahinkoriski, vaan sillä voi toteutuessaan olla myös toiminnallisia, taloudellisia ja strategisia vaikutuksia.

Riskien nelikenttä: Strategiset, talouden, operatiiviset ja vahinkoriskit