Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Uusi laki toi muutoksia työtapaturmien korvauksiin

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Suurimmat muutokset koskevat yrittäjien vakuuttamista, korvattavia olosuhteita, uusien laskukaavojen vaikutusta sekä työliikkeen korvauskäytäntöä.


Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki on tuonut mukanaan monia merkittäviä muutoksia. Vanhan lain mukaista korvauskäytäntöä ei ole toistaiseksi laajennettu vielä merkittävästi. Lisäksi tapaturma-asioiden korvauslautakunta on antanut vasta joitakin lausuntoja lain tulkinnasta. Lain mukanaan tuomat muutokset ovat kuitenkin selkeitä.

”Yritysten omistajien vakuuttaminen muuttui aika paljon. Merkittävä osa heistä putosi pois pakollisten vakuutettavien joukosta”, kertoo LähiTapiolan korvauslakimies Jaakko Lehessaari. ”Jatkossa he voivat ottaa vapaaehtoisen vakuutuksen, joka on sidottu yrittäjän eläkevakuutukseen vakuuttamisoikeuden sekä vuosityöansion osalta. Muutos on tullut monille yrittäjille yllätyksenä.”

Uusi laki on muuttanut käytäntöä myös korvattavien olosuhteiden osalta. ”Korvattavat olosuhteet ovat laajentuneet, etenkin työntekopaikan alueella sattuneet tapaturmat ovat merkittävästi enemmän korvauksen piirissä kuin aiemmin. Näitä ovat muun muassa virkistystauot”, toteaa Jaakko Lehessaari. ”Toisaalta on tapahtunut myös tiukennuksia. Laissa on nykyisin hyvin tarkasti määritelty korvattavat olosuhteet ja tapaturman tuleekin osua hyvin tarkasti näihin raameihin.”

Uudet laskukaavat nostivat keskimäärin jonkin verran vuosityöansion tasoa. Säännökset eivät anna mahdollisuutta vuosityöansion kohtuullistamiseen suuntaan tai toiseen.

”Oli ehkä aavistuksen yllättävää, että tietyillä aloilla ja tietynoloisissa työsuhteissa laskukaava nostaa vuosityöansion huomattavastikin aiemmasta. Korostetusti tämä näkyy esimerkiksi ravintola-, rakennus- ja hoitoalalla, missä on paljon määräaikaisuutta, työttömyyttä ja lomautuksia”, kertoo Jaakko Lehessaari.

Työliikkeen määritelmä on tiukentunut merkittävästi vanhan lain mukaisesta. Nyt korvataan vain selkeästi yksilöitävissä olevia liikkeitä. ”Uuden lain mukainen määritelmä on ”kuormittava yksittäinen työliike”. Täytyy siis olla yksittäinen liike, missä kipeytymisen huoma. Lisäksi liikkeen tulee olla selkeästi osoitettavissa oleva kuormittava työliike”, Lehessaari painottaa. ”Toinen muutos on se, että työliike korvataan nykyisin vain työtä tehdessä, ei siis enää esimerkiksi kahvitauolla tai muualla työn tekemisestä erillään. Aiemmin korvattiin paljon esimerkiksi työmatkalla sattuneita tapaturmia, jotka ovat nyt siis suoraan lain tämän kohdan nojalla hylättäviä.”

Katso tarkempaa tietoa laista ja sen vaikutuksista.