Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Eurapco antaa lisäenergiaa

Toiminta kansainvälisessä vakuutusyhtiöiden verkostossa tekee LähiTapiolasta entistä vahvemman pai-kallisesti. Yhteistyöstä hyötyvät suoraan myös meklarit.

Millaiset ovat tuulivoimapuiston kokonaisriskit? Mitä on otettava huomioon vakuutettaessa kansainvälisiä merikuljetuksia tai Picasson teoksia sisältävää taidenäyttelyä? Eurapcon jäsenyyden ansiosta LähiTapiolasta löytyy vastaus. Eurapco on kahdeksan eurooppalaisen johtavan vakuutusyhtiön muodostama allianssi, jonka tavoitteena on luoda yhteistyöllä lisäarvoa jokaiselle jäsenelle ja tehdä näin yhtiöistä vahvempia toimijoita omilla markkina-alueillaan. LähiTapiola on ollut mukana alallaan ainutlaatuisessa verkostossa kuusi vuotta.

”Koska emme kilpaile toistemme kanssa, voimme avoimesti jakaa tietoa, oppia ja auttaa toisiamme. Mutta pidämme toki huolta asiakkaidemme tietosuojasta”, kertoo Eurapcon Sveitsin Zürichissa sijaitsevassa toimistossa LähiTapiolan projektipäällikkönä työskentelevä Markus Kääriäinen.

Kääriäinen huomauttaa, että liiketoiminnan strategisen tukemisen lisäksi Eurapco auttaa jäseniään varau-tumaan ajoissa vakuutusalan isoihin muutoksiin. Globaalit haasteet kuten väestön ikääntyminen, digitali-saatio ja esimerkiksi kuskittomat ajoneuvot koskettavat vakuutusyhtiöitä kotimaasta riippumatta.

Tukea, kapasiteettia ja työkaluja

Arjen yhteistyö on käytännönläheistä. Jäsenyritysten underwriterit ovat Kääriäisen mukaan aktiivisia tiedon ja kokemusten vaihtamisessa. Kussakin jäsenyhtiössä on omanlaista erikoisosaamista. Esimerkiksi saksalaisilla ovat syvää teknistä tietämystä uusiutuvan energian hankkeiden vakuuttamisesta. LähiTapiolan underwriter voi soittaa saksalaiselle kollegalleen ja saada analyysin esimerkiksi tuulivoimapuiston kokonaisriskeistä. Eurapcon jäsenenä LähiTapiolalla on käytössään 67 000 alan ammattilaista. Osaamista löytyy, oli yrityksen liiketoiminta-alue tai vakuutettava kohde mikä tahansa.

”Lisäksi jälleenvakuutamme ja tarjoamme kapasiteettia toinen toiselle. Vakuutamme yhdessä esimerkiksi suuria omaisuusriskejä”, toteaa Kääriäinen.

Oman kapasiteetin tarjoaminen on jäsenyritykselle vapaaehtoista, mutta yhteistyö on avannut LähiTapiolalle ovet uusille liiketoiminta-alueille. Samalla LähiTapiola voi keskittyä oman erikoisosaamisensa syventämiseen. Suomalaiset ovat edelläkävijöitä esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisessä. Eurapco kirittää jäseniään hiomaan liiketoimintamallejaan paremmiksi tekemällä kyselyitä ja tutkimuksia sekä tarjoamalla vertailutietoa. Työryhmien ja koulutuksen lisäksi Eurapco järjestää työpajoja LähiTapiolan kanssa yhteistyössä toimiville meklareille. Nyt Eurapco panostaa muun muassa innovaatioihin ja datan analysointiin. Yhteistyössä alan kärkiyliopistojen kanssa Eurapco on tuottanut jäsenille työkaluja datan ymmärtämiseen ja entistä luotettavampaan riskianalysointiin.

Globaali ja lokaali

Suuri osa LähiTapiolan henkilöstöstä on mukana yhteistyössä. Jäsenyrityksillä on Eurapcon tiimissä oma työntekijä ja työryhmissä on mukana LähiTapiolan edustaja. Työryhmissä käsitellään esimerkiksi kansainvälisiä liikennevahinkoja. Jos LähiTapiolan asiakas kolaroi vaikka Ranskassa, liikennevahinkotyöryhmä ratkaisee tapauksen nopeasti. Verkostoituminen, kokemuksien ja tietojen vaihto on laajentanut henkilöstön osaamista ja antanut kattavan kuvan eurooppalaisista vakuutusmarkkinoista.

”Jäsenyys on tehnyt LähiTapiolasta kansainvälisen toimijan. Samalla olemme voineet säilyttää vahvuu-teemme - syvän paikallistuntemuksen ja henkilökohtaisen palvelun”, summaa Kääriäinen.

EURAPCO

Eurapco on kahdeksan vakavaraisen keskinäisen vakuutusyhtiön muodostama allianssi. Vuonna 1992 pe-rustetun Eurapcon omistavat sen jäsenyhtiöt. LähiTapiolan lisäksi allianssiin kuuluvat partnerit Ruotsista, Hollannista, Ranskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä ja Italiasta. Tytäryhtiöidensä kautta Eurapco toimii 18 maassa. Jäsenyhtiöissä työskentelee 67 000 ammattilaista. Yhtiöt vakuuttavat 40 miljoonaa asiakasta ja vastaavat 350 miljardista eurosta pääomaa. Yhteenlaskettu maksutulo on vahinkovakuutuksissa 40 ja hen-kilövakuutuksissa 13 miljardia euroa.

Sveitsin Zürichissä sijaitsevassa toimistossa työskentelee 20 asiantuntijaa. Partnereiden tavoitteena on tuottaa yhteistyöllä lisäarvoa toisilleen. Eurapco jakaa tietoa, osaamista ja resursseja. Se järjestää yli 100 tilaisuutta vuodessa, muun muassa koulutusta ja työpajoja myös meklareille. Keskeinen osa toimintaa ovat työryhmät, jotka koostuvat jäsenyritysten asiantuntijoista. 14 pysyvää työryhmää kattavat jäsenten liiketoiminta-alueet ja tukipalvelut.
Lisätietoja: www.eurapco.com