Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Oikeusturvavahinko

Tutustu alla oleviin toimintaohjeisiin ja toimi sen mukaisesti.

Jos vakuutus on riidan syntyessä ollut voimassa alle kaksi vuotta, hakemuksessa on mainittava, onko vakuutetulla ollut aiemmin oikeusturvavakuutus toisessa yhtiössä. Tämän lisäksi on hyvä mainita, milloin aiempi vakuutus on ollut voimassa.

Oikeusturvahakemuksen käsittelyä helpottaa, jos hakemuksessa on lisäksi mainittu mahdolliset myötäpuolet, asiaa hoitavan lakimiehen yhteystiedot sekä se, mihin toimenpiteisiin asiassa on tarkoitus ryhtyä.

Voit hakea korvausta verkossa, postitse tai sähköpostitse.

Voit lähettää vahinkoilmoituksen postitse tai sähköpostitse:

Sähköpostiosoite:
oikeusturva.etela-pohjanmaa(at)lahitapiola.fi
Sähköpostiyhteys ei ole suojattu.

Postiosoite:
LähiTapiola
Oikeusturvakorvaukset
Tunnus 5007453
00003 VASTAUSLÄHETYS

Riita- ja hakemusasiassa tarvitaan tiedot riidasta:

  • kuka vaatii
  • keneltä vaaditaan
  • mitä vaaditaan (tiedot riidan kohteesta sekä sen arvosta, jos se on rahassa mitattavissa)
  • millä perusteella vaaditaan
  • miten vaatimuksiin on suhtauduttu ja milloin vaatimuksiin on ensimmäisen kerran vastattu.

Rikosasiassa tarvitaan selvitys, onko vakuutettu jutussa asianomistaja vai vastaaja. Nämä tiedot ilmenevät haastehakemuksesta, joka on yleensä syyttäjän laatima. Syytettä voi myös ajaa yksin vakuutettu tai hänen vastapuolensa.

Jos vakuutettu on rikosasiassa asianomistajana, on lisäksi tarpeen tietää, onko hänellä vahingonkorvausvaatimuksia ja onko vastapuoli kiistänyt joko nämä vaatimukset tai itse teon sekä milloin kiistäminen on tapahtunut.