Toisen omaisuudelle aiheutui vahinkoa

Vastuuvakuutus korvaa tietyissä tilanteissa ulkopuolisille aiheutuneita omaisuusvahinkoja, joista olet voimassa olevan lain mukaan korvausvelvollinen. Itselle aiheutunutta vahinkoa ei korvata. Vastuuvakuutuksessa on myös muita rajoitusehtoja, jotka on kerrottu tarkemmin vakuutusehdoissa.

Vastuuvakuutuksen perusteella esinevahingoista korvataan lähtökohtaisesti esineen korjauskustannukset tai sen käypä arvo.

Toimi näin

 1. Ilmoita vahingosta.
 2. Selvitä vahingon käsittelyä varten nämä tiedot:
  - vahinkopäivämäärä ja kellonaika
  - tapahtumapaikka
  - tarkka kuvaus vahingosta ja sen sattumissyistä
  - vahingon kärsineen ja vahinkoasiaa hoitavan yhteystiedot
  - kenelle mahdollinen korvaus maksetaan (tilinumero)
  - ajoneuvovahingoissa ajoneuvon rekisteritunnus.

  Vesi- ja palovahingoissa varaa LähiTapiolalle mahdollisuus tarkastaa vahinko. Tilaa vahinkokohteeseen kartoittaja ja ilmoita vahingosta isännöitsijälle. Vahingon sattuessa on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi.
 3. Toimita lisäksi LähiTapiolaan muu vahinkoon liittyvä asiakirjamateriaali.

Ilmoita vahingosta


Liitteiden toimitusosoitteet löydät täältä.

HUOM! Jos vakuutuksenottaja on yli 50 työntekijän yritys, niin toimi vahinkotilanteessa näin

Jos yrityksen toiminnassa on aiheutunut ulkopuolisille henkilövahinkojat, voit ilmoittaa vahingosta sähköpostilla osoitteeseen suurasiakkaidenoma@lahitapiola.fi tai soittamalla korvauspalveluun puh. 09 453 3300.

Voit toimittaa liitteet myös postitse osoitteeseen:
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Suurasiakkaat vastuukorvaukset
Tunnus: 5020979
00003 Vastauslähetys