Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Henkilölle aiheutui vahinkoa

Vastuuvakuutuksesta voimme korvata omaisuus- ja henkilövahinkoja, jotka vakuutettu on aiheuttanut ulkopuoliselle taholle omalla huolimattomuudellaan ja jotka yritys on lain mukaan velvollinen korvaamaan.

Toimi näin

  1. 1. Ota ylös yhteystiedot

    Ota ylös vahinkoa kärsineen yhteystiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus.

  2. 2. Ilmoita vahingosta

    Huomaa, että vastuuvakuutuksesta emme korvaa esim. moottoriajoneuvolla aiheutettuja liikennevahinkoja tai ansiotoiminnassa aiheutettuja vahinkoja. Vakuutuksesta emme korvaa myöskään tahallaan aiheutettuja vahinkoja.

Usein kysyttyä

Vain vakuutuksenottaja voi tehdä vahinkoilmoituksen.

Henkilövahinkoon liittyen voidaan korvata mm.  tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista aiheutuvia kuluja ja tilapäisen haitan korvaus. Sairaanhoitokustannukset korvataan pääosin julkisen sektorin kustannustason mukaisesti. Mahdollisesta ansionmenetyksestä tulee hakea korvausta ensisijaisesti Kansaneläkelaitokselta eli Kelalta.

Kyllä voi käyttää. Korvausasiaa voidaan käsitellä vastuuvakuutuksen perusteella sellaisten korvausaiheiden osalta, joita yksityistapaturmavakuutus ei kata.

Työssä tai työmatkalla sattuneesta henkilövahingosta korvausta haetaan ensisijaisesti työnantajan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Vastuuvakuutuksen korvauspiiri on eräiltä osin laajempi kuin tapaturmavakuutuslain (esim. tilapäisen haitan korvaus), joten voit hakea korvauksen siltä osin vastuuvakuutusyhtiöltä.