Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Sairastuminen tai tapaturma matkalla

Matkalla alkaneen sairauden tai matkalla sattuneen tapaturman hoitojen kuluista voit hakea korvausta matkustajavakuutuksen perusteella.

Vahinko sattui

Toimi näin

 1. 1. Varaa lääkäriaika terveyskumppaniltamme

  Kun näytät terveyskumppanillamme matkavakuutustodistustasi, voi lääkäriasema laskuttaa matkasairautesi tai -tapaturmasi hoitokuluista suoraan meitä. Tarvittaessa maksa käyntisi itse, säilytä tositteet ja hae meiltä korvausta myöhemmin.

 2. 2. Tee vahinkoilmoitus tai hae korvausta

  Voit ilmoittaa matkan aikana sattuneesta tapaturmasta tai sairastumisestasi tekemällä vahinkoilmoituksen sähköisellä lomakkeella ja hakea samalla korvausta sinulle aiheutuneista hoitokuluista. Tarkista vakuutusnumero matkavakuutustodistuksestasi tai työnantajaltasi.

Usein kysyttyä

Matkatapaturmalla tarkoitetaan matkalla sattunutta, äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman. Matkatapaturman hoitokuluja korvaamme enintään siihen asti, kun 3 vuotta on kulunut tapaturmasta.

Matkatapaturmana korvaamme myös vakuutetun tahtomatta sattuneen hukkumisen, kaasumyrkytyksen, lämpöhalvauksen, auringonpistoksen, paleltumisen, vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttaman myrkytyksen sekä paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutuneen vamman.

Lisäksi korvaamme hoitokuluja yksittäisen äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen yhteydessä aiheutuneesta venähdysvammasta, jos lääkärinhoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa vahingosta. Maksamme korvausta enintään 6 viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen hoitokuluina emme kuitenkaan korvaa, magneettitutkimusta ja leikkaustoimenpiteitä.

Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen, matkan aikana alkunsa saanut sairaus, joka vaatii lääkärinhoitoa. Matkasairaudeksi ei voida katsoa sairautta, jonka oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä.

Matkasairauden korvattavuus edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Korvaamme matkasairauden hoitokuluja enintään siihen asti, kun 90 päivää on kulunut lääkärinhoidon alkamisesta.

Matkavakuutustodistuksen voit pyytää työnantajaltasi.

Matkasairauden ja matkatapaturman hoitoturvasta korvaamme mm.

 • lääkärikäynnit

 • lääkärin määräämät lääkkeet

 • sairaalan hoitopäivämaksut

 • lääkärin määräämät tutkimukset ja toimenpiteet

 • matkatapaturmassa lääkärin määräämää fysikaalista hoitoa

 • vakuutusehtojen ja -sopimuksen mukaan

 • matkatapaturman vuoksi määrätyn ensimmäisen ortopedisen tuen

 • hoitoihin liittyvät matkakulut matkakohteessa.

Jos vakuutus sisältää tapaturmaisen pysyvän haitan tai tapaturmaisen kuoleman turvan, voit hakea korvausta myös niistä.

Maksusitoumus on ennakkoratkaisu korvattavuudesta yksittäiseen toimenpiteeseen tai tutkimukseen, kuten magneettitutkimukseen tai leikkaukseen. Maksusitoumuksen voimme myöntää terveyskumppaneillemme. Huomaathan, että vakuutuksesi tulee olla voimassa silloin, kun kulut aiheutuvat.

 • Käsittelemme maksusitoumuksen lääkärin tai sinun toimittaman lääkärinlausunnon perusteella.

 • Pyydämme tarvittaessa sinulta lisätietoja maksusitoumuksen käsittelyyn.

 • Saat tiedon maksusitoumuksen ratkaisusta muutaman arkipäivän kuluessa.

 • Kun saat tiedon myönnetystä maksusitoumuksesta, maksat itse hoidostasi vain mahdollisen omavastuuosuuden suoraan terveyskumppanillemme. Kumppanimme toimittaa loppulaskun suoraan meille.

Emme voi myöntää maksusitoumusta yksittäisille käynneille tai esim. sarjahoitoihin.

Säilytä tositteet vuoden ajan korvauksen hakemisesta, sillä voimme pyytää niitä sinulta tarvittaessa.

Toimi näin

 1. 1. Hakeudu lääkärille

  Voit hakeutua hoitoon haluamallesi lääkäriasemalle matkakohteessa ja hakea myöhemmin korvausta maksamistasi kuluista.

  Jos lääkäriasemalla on mahdollisuus laskuttaa saamasi hoito suoraan meiltä, tulee sinun esittää heille todistus matkustajavakuutuksesi voimassaolosta.

 2. 2. Ole yhteydessä matkahätäpalveluun

  Jos vahinko sattuu, voit olla yhteydessä matkahätäpalveluumme soittamalla numeroon +358 800 04531.  Suomenkielinen palvelu on käytössäsi ympäri vuorokauden. Matkahätäpalvelun kautta saat yhteyden sinua ulkomailla palvelevaan yhteistyökumppaniimme SOS Internationaliin, josta saat apua mm. sopivan hoitopaikan valitsemiseen matkakohteessasi.

  Voit ilmoittaa vahingosta myös SOS:n verkkopalvelun kautta. Kun olet tehnyt ilmoituksen, ollaan SOS:lta sinuun yhteydessä.

  Jos vahinko sattuu Yhdysvalloissa tai yleisimpien turistikohteiden ulkopuolella

  Ota yhteyttä SOS matkahätäpalveluun aina, jos sinulle sattuu tapaturma tai sairastut.

  Jos vahinko sattuu jossain muussa matkakohteessa

  Ota yhteyttä SOS matkahätäpalveluun etenkin silloin, jos sairastuminen tai tapaturma on vakava.

 3. 3. Ilmoita vahingosta ja hae korvausta

  Jos olet maksanut itse matkasairauden tai matkatapaturman hoitokuluja, täytä vahinkoilmoitus ja hae korvausta sähköisellä lomakkeella. Tarkista vakuutusnumero matkavakuutustodistuksestasi tai työnantajaltasi.

 4. 4. Tarvittaessa hakeudu hoitoon kotimaassa

  Jos matkasairaus tai -tapaturma vaatii lääkärinhoitoa matkalta palattuasi, voit hakeutua terveyskumppanillemme ja näyttää matkavakuutustodistustasi, jotta kumppanimme voi laskuttaa matkasairautesi tai -tapaturmasi hoitokulut suoraan meiltä.

  Jos hakeudut hoitoon muualle kuin terveyskumppanillemme, maksa käyntisi itse, säilytä tositteet ja hae meiltä korvausta myöhemmin.

Usein kysyttyä

Matkatapaturmalla tarkoitetaan matkalla sattunutta, äkillistä ja odottamatonta tapahtumaa, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle vamman. Matkatapaturman hoitokuluja korvaamme enintään siihen asti, kun 3 vuotta on kulunut tapaturmasta.

Matkatapaturmana korvaamme myös vakuutetun tahtomatta sattuneen hukkumisen, kaasumyrkytyksen, lämpöhalvauksen, auringonpistoksen, paleltumisen, vakuutetun erehdyksessä nauttiman aineen aiheuttaman myrkytyksen sekä paineen huomattavasta vaihtelusta aiheutuneen vamman.

Lisäksi korvaamme hoitokuluja yksittäisen äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen yhteydessä aiheutuneesta venähdysvammasta, jos lääkärinhoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa vahingosta. Maksamme korvausta enintään 6 viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Äkillisen liikkeen tai voimanponnistuksen hoitokuluina emme kuitenkaan korvaa magneettitutkimusta ja leikkaustoimenpiteitä.

Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen, matkan aikana alkunsa saanut sairaus, joka vaatii lääkärinhoitoa. Matkasairaudeksi ei voida katsoa sairautta, jonka oireita on ilmennyt jo ennen matkan alkamista tai jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat olleet kesken matkalle lähdettäessä. Matkasairauden korvattavuus edellyttää, että hoitoon on hakeuduttu matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Korvaamme matkasairauden hoitokuluja enintään vakuutusehdoissa määriteltyyn aikarajaan asti lääkärinhoidon alkamisesta.

Matkavakuutustodistuksen voit pyytää työnantajaltasi.

Matkasairauden ja matkatapaturman hoitoturvasta korvaamme mm.

 • lääkärikäynnit

 • lääkärin määräämät lääkkeet

 • sairaalan hoitopäivämaksut

 • lääkärin määräämät tutkimukset ja toimenpiteet

 • matkatapaturmassa lääkärin määräämän fysikaalista hoitoa

 • matkatapaturman vuoksi määrätyn ensimmäisen ortopedisen tuen

 • hoitoihin liittyvät matkakulut matkakohteessa.

Jos vakuutus sisältää tapaturmaisen pysyvän haitan tai kuoleman turvan, voit hakea myös niistä korvausta.

Maksusitoumus on ennakkoratkaisu korvattavuudesta yksittäiseen toimenpiteeseen tai tutkimukseen, esim. magneettitutkimukseen tai leikkaukseen.

Ulkomailla matkustaessasi soittamalla matkahätäpalvelunumeroomme +358 800 04531 saat yhteyden yhteistyökumppaniimme SOS Internationaliin, joka tarvittaessa järjestää maksusitoumuksen hoitolaitokseen matkasairauden tai -tapaturman vaatimia tutkimuksia ja toimenpiteitä varten.

Jos hyvässä hoitotasapainossa ollut sairaus äkillisesti ja odottamatta matkan aikana pahenee, voimme korvata vakuutuksesta matkakohteessa annetun ensiapuluonteisen hoidon enintään 10 päivän ajalta. Mitkään muut, kuten matkan keskeytymiskulut, eivät ole matkustajavakuutuksesta korvattavia.

Jos sairauden tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken matkalle lähtiessäsi, ja saman sairauden vuoksi tarvitset hoitoa matkan aikana, emme voi ollenkaan maksaa matkustajavakuutuksesta korvauksia.

Matkustajan hoitoturvasta korvaamme matkalla alkaneen äkillisen hammassäryn tai puremisesta hampaalle aiheutuneen vahingon välttämättömän ensiapuluonteisen hoidon. Hoitoon tulee hakeutua matkan aikana tai 14 vuorokauden sisällä matkan päättymisestä. Korvaamme hoitokuluja enintään 120 €.

Matkatapaturman aiheuttaman hammasvamman hoitokuluina korvaamme tarpeelliset hammaslääkärin antaman tai määräämän hoidon tai tutkimuksen kustannukset.

Korvaamme hoitokulut ja matkan keskeytymisestä aiheutuneet kulut ilman euromääräistä ylärajaa. Kulujen tulee kuitenkin olla välttämättömiä ja kohtuullisia.

Kun kyseessä on suuret kulut, esim. ambulanssilennolla kotiuttaminen, tulee sen korvattavuus hyväksyttää meillä ennen lennon toteutumista.

Matkasairauden hoitokuluja korvaamme enintään siihen asti, kun 90 päivää on kulunut lääkärinhoidon alkamisesta. Matkatapaturman hoitokuluja korvataan enintään 3 vuoden ajan tapaturman sattumisesta.

Säilytä tositteet vuoden ajan korvauksen hakemisesta. Varaudu toimittamaan meille sairauskertomukset ja tositteet maksamistasi hoito- ja matkakuluista.

Ennen matkalle lähtöä varmistathan matkakohteesi turvallisuuden Ulkoministeriön maakohtaisista matkustustiedotteista.