Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Työtapaturma­vakuutuksesta tuettu opiskelu

Tämä ohje on sinulle, joka opiskelet ammatillisena kuntoutuksena tutkintoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tuella.

Ohjeita opiskelijalle

Tällä sivulla kerromme opiskelukustannusten korvauksista sekä opiskelijan ilmoitusvelvollisuuksista opintojen alkaessa, opintojen aikana sekä opiskelun päättyessä.

Opiskelun ajalta maksamme sinulle kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahan maksaminen edellyttää, että toimitat meille selvityksen opiskelujen aloittamisesta. Selvitys voi olla linkki Koski-palveluun. Kun jaat tietosi Koski-palvelun kautta, sinun ei tarvitse toimittaa LähiTapiolaan erikseen opiskelutodistusta ja opintorekisteriotetta. Koski-palvelun linkki täytyy päivittää vuoden välein.

opintopolku.fi/koski

Voit myös vaihtoehtoisesti toimittaa LähiTapiolaan opiskelutodistuksen heti opiskelun alettua. Tämän jälkeen lähetä opiskelutodistus ja opintosuoriteote aina kevät- ja syyslukukauden alussa.

Opiskelun ajalta maksamme sinulle kuntoutusrahaa. Opintojen aikainen työskentely ja ansiotulo voi vaikuttaa kuntoutusrahan määrään.

Ilmoita meille, jos opiskeluun sisältyy palkallinen harjoittelujakso tai saat lukukauden aikana muuta ansiotuloa. Jos opintoihin sisältyy virallinen loma-aika, voit työskennellä lomalla ilman että se vaikuttaa kuntoutusrahan määrään. On hyvä varmistaa ansiotulon vaikutus kuntoutusrahaan etukäteen, jotta vältyt takaisinperinnältä.

Oppisopimuskoulutuksessa kuntoutusrahasta maksetaan työnantajalle palkkaa vastaava määrä ja mahdollinen erotuskorvaus sinulle.

Ammattiin johtavasta opiskelusta aiheutuvia kustannuksia korvataan niin sanotulla normikorvauksellaseuraavasti:

 • 250 € vuodessa, jos koulutuksen kesto on 6–12 kuukautta

 • 500 € vuodessa, jos koulutuksen kesto on yli 12 kuukautta.

Tällä korvauksella katetaan oppikirjojen, tietokoneen, tavanomaisten ohjelmien ja muiden välttämättömien opintovälineiden hankinnasta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi korvaus kattaa opinto-ohjelmaan sisältyvien retki- ja opintomatkojen kustannuksia. Yli vuoden kestävissä koulutuksissa korvaus maksetaan kahdessa erässä, kevät- ja syyslukukauden alkaessa.

Korvauksen maksaminen ei edellytä selvitystä aiheutuneista kustannuksista, joten sinun ei tarvitse toimittaa meille kuitteja ostetuista tarvikkeista.

Lisäksi korvaamme lukukausi-, kurssi-, tutkinto- ja muut vastaavat pakolliset maksut todellisten kulujen mukaan kuittia vastaan.

Tietokone ja erityisohjelmat

Tietokoneen hankkimisesta ei makseta erillistä korvausta vaan se sisältyy edellä mainittuun normikorvaukseen.

Jos opiskelusi edellyttää tavanomaisista tekstinkäsittely- ja toimistosovelluksista poikkeavan erityisohjelmiston hankkimista, voimme korvata erityisohjelmiston hankintakustannukset. Korvaus on enintään 500 €. Toimita oppilaitoksen todistus siitä, että erityisohjelmiston hankkiminen on opiskelujesi kannalta välttämätöntä. Käsittelemme korvattavuuden selvityksen tiedoilla ja korvaus maksetaan kuitin tai laskun perusteella.

Internetliittymästä aiheutuvia kuluja ei korvata opiskelukustannuksina.

Päivittäiset opiskelumatkat

Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen lipun hinnan mukaan, tai jos käytät omaa autoa, verottajan puolitetun kilometrikorvauksen mukaan. Pysäköintikulut sisältyvät kilometrikorvaukseen. Taksin käytöstä aiheutuneet kustannukset voidaan korvata poikkeustapauksissa, jos vamma tai liikenneolosuhteet edellyttävät taksin käyttöä. Olethan meihin ennakkoon yhteydessä, jotta voimme yhdessä varmistaa taksin käytön korvattavuuden.

Hae matkakorvaukset vapaamuotoisella hakemuksella. Mainitse hakemuksessa päivittäisen opiskelumatkan yhdensuuntainen pituus sekä läsnäolopäivien lukumäärä kalenterikuukausittain. Julkisia käyttäessä kerro lipun hinta. Opiskelusta aiheutuvien matkakulujen korvaamisen yläraja on 800 € kuukaudessa matkustustavasta riippumatta.

Matkakulut korvataan kotoa oppilaitokseen tai työharjoittelupaikkaan. Matkakulut, jotka aiheutuvat työharjoittelussa työtehtävän suorittamisesta, kuuluvat työnantajan vastuulle emmekä korvaa niitä.

Koti- ja opiskelupaikkakunnan väliset matkat

Jos sinulla on asumiskustannuksia sekä koti- että opiskelupaikkakunnalla, korvaamme seuraavat kotimatkat:

 • menomatka opiskelupaikkakunnalle syksyllä

 • paluumatka kotipaikkakunnalle keväällä

 • edestakainen matka kodin ja opiskelupaikkakunnan välillä kerran kuukaudessa

 • edestakainen matka kerran viikossa, jos sinulla on huollettavana alle 18-vuotias lapsi

Myös näissä kuluissa opiskelusta aiheutuvien matkakulujen korvaamisen yläraja on 800 € kuukaudessa.

Jos sinulle aiheutuu opiskelun takia asumiskustannuksia sekä koti- että opiskelupaikkakunnalla, korvaamme opiskelupaikkakunnalla asumisesta aiheutuvat vuokrakustannukset. Vuokrakustannuksista korvataan todelliset kulut, mutta kuitenkin enintään 24 € päivässä vuoden 2024 tasossa. Korvauksen määrä tarkistetaan vuosittain kalenterivuoden vaihtuessa.

Sinun on ilmoitettava opinnoissa tapahtuvista muutoksista;

 • opintosuunnan tai opintolinjan vaihtumisesta

 • jos opinnot keskeytyvät yli kahdeksi viikoksi esimerkiksi sairauden tai muun henkilökohtaisen syyn vuoksi

 • opiskelussasi ilmenneistä haasteista, jotta voimme auttaa tuen saamisessa

 • jos opinnot eivät etene suunnitellussa aikataulussa

 • valmistumisen viivästymisestä

Ilmoita meille, milloin valmistut. Tarvitsemme Koskilinkin merkinnän valmistumisesta tai kopion tutkintotodistuksesta. Jos et työllisty heti, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Toimita meille todistus työttömänä työnhakijana olosta.

Koulutuksen jälkeen sinulla on oikeus kuntoutusrahaan työllistymisen tukemiseksi enintään kuuden kuukauden ajan. Oikeus korvaukseen on, jos et saavuta vuosityöansiosi mukaista ansiotasoa. Jos saat töitä, tarkistamme oikeutesi työllistymisajan kuntoutusrahaan vertaamalla ansioita vuosityöansioosi. Tätä varten tarvitsemme selvityksen ansioistasi, esimerkiksi palkkakuitin.

Kuuden kuukauden jälkeen ansionmenetyskorvaus määritetään koulutuksen mukaiseen työhön. Vertaamme valmistumisammatin mukaista tilastopalkkaa vuosityöansioosi. Lisäksi teemme vertailun todellisten ansioittesi ja vuosityöansion välillä. Jos ansion alentumaa jää, maksamme sinulle tapaturmaeläkettä työkyvyn heikentymän perusteella. Korvaus maksetaan pienemmän alentuman mukaan. Jos korvaamme työkyvyn heikentymää, seuraamme ansioitasi vähintään vuosittain.

Ota tarvittaessa yhteyttä meihin

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa meille numeroon 09 453 3666 ma - pe kello 8 - 16 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen yritysten.henkilovahingot(at)lahitapiola.fi. Sähköpostiyhteys on suojaamaton. Voit lähettää viestin salattuna osoitteessa https://secure.lahitapiola.fi.

Lomakkeiden palautus postitse

LähiTapiola-ryhmä
Yritysten henkilökorvaukset
PL 36
02010 LähiTapiola