Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

Tulorekisteri

LähiTapiola saa suoraan tulorekisteristä työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat palkkatiedot. Korvausasioiden käsittelyssä pyydämme palkkatiedot työantajilta, jotta saisimme korvaukset käsiteltyä mahdollisimman pian. Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Verohallinnon sivulta löytyy opastusvideoita tulorekisterin käytöstä ja tietojen tallentamisesta.

Työtapaturmavakuutuksen palkkatiedot

Haemme palkkatiedot työtapaturmavakuutuksen lopulliseen vakuutusmaksun laskentaa varten tulorekisteristä.

Suorituksen maksajan on ilmoitettava tiedot tulorekisteriin ensisijaisesti suomalaisella Y-tunnuksella tai henkilötunnuksella.

Jos maksajalla ei ole Suomessa annettua asiakastunnistetta, tiedot ilmoitetaan ulkomaisella tunnisteella. Tällöin on myös annettava tarkentavia yksilöinti- ja yhteystietoja, kuten nimi ja osoite. Jos maksajalla on sekä suomalainen että ulkomainen tunniste, ilmoitetaan molemmat tunnisteet.

Jos palkat on ilmoitettu tulorekisteriin ulkomaisella yritystunnuksella tai muilla tunnuksilla (Alv-tunniste (VAT), GIIN-tunniste, Verotunniste (TIN), Kaupparekisteritunnus, ulkomainen henkilötunnus, muu tunnus) ilmoita palkkasummat ammattiluokittain, vakuutuksenottajan nimi, tunnus ja maakoodi sähköpostitse tulorekisteripalkat(a)lahitapiola.fi. Sähköpostiyhteys on suojaamaton. Viestin voi lähettää suojattuna osoitteessa https://secure.lahitapiola.fi.

Lisätietoja tulorekisteriin ilmoitettavista palkoista saat Verohallinnon tulorekisterin ohjeista Kansainväliset tilanteet –kohdasta. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet - Tulorekisteri (vero.fi)

Jokaiselle työntekijälle on merkittävä työnsä mukainen ammattiluokka. Ammattiluokat löytyvät Tilastokeskuksen ammattiluokituksesta, joka on tehty nimenomaan tulorekisteri‐ilmoituksia varten. Tutustu ammattiluokitukseen.

Tulorekisterissä ammattiluokan koodin pituus viisi merkkiä. Jos LuokitusEkspertistä saatavan koodin pituus on alle viisi merkkiä, koodin loppuun lisätään riittävä määrä 0-numeroita, jotta merkkijonon pituus on viisi merkkiä.

Tulorekisterin tulolajit

Tulonsaajan saama suoritus, esimerkiksi palkka, voi koostua useista erilaisista tulolajeista. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajeja käyttäen.

Tulolaji on kolminumeroinen koodiarvo. Tulolaji ilmaisee, minkälainen tulo on kyseessä. Tulorekisterin tulolajit vastaavat yleisimpiä palkkahallinnon käytössä olevia palkkalajeja.

Lue tarkemmat ohjeet Verohallinnon tulorekisteri-sivulta.

Työnantajalla useita työtapaturmavakuutuksia

Jos työnantajalla on useita työtapaturmavakuutuksia, palkansaajan kohdalle on merkittävä vakuutuksennumero, mihin vakuutukseen työntekijä kuuluu.

Tulorekisterissä annetaan tiedot tapaturmavakuutusyhtiöstä valitsemalla Tapaturmavakuutusyhtiön tyyppi: 1 (tunniste on y-tunnus) Tapaturmavakuutusyhtiön koodi: 0211034-2 (LähiTapiolan y-tunnus)

LähiTapiola ilmoittaa vakuutusten perusteella maksamansa etuus- ja eläketiedot tulorekisteriin

Ilmoitamme tulorekisteriin työtapaturma-, liikenne- ja vastuuvakuutuksesta maksetut eläke- ja etuusedut.

Tulorekisteriin ei ilmoiteta eläke- tai etuuspäätöksen tietoja, eikä tietoa siitä, onko korvausasia vireillä.

Tulorekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaa etuuden maksaja

Tulorekisteriin ilmoitetun väärän tiedon korjaaminen on aina tiedon ilmoittajalla eli palkan, etuuden tai eläkkeen maksajalla.

Jos etuudensaaja huomaa tulorekisteritiedoissa jonkin virheen, hän voi olla yhteydessä

 • työtapaturmakorvaukset sekä suurasiakkaiden henkilövakuutuskorvaukset
  yritysten.henkilovahingot(a)lahitapiola.fi​

 • liikennevakuutuskorvaukset
  lhk(a)lahitapiola.fi

 • vastuun henkilövahingot
  vhk(a)lahitapiola.fi

 • vapaaehtoiset henkilövakuutuskorvaukset
  09 453 3945 (yksityistapaturmakorvaukset)
  09 453 3610 (matkustajakorvaukset)
  09 453 2212 (sairauskulukorvaukset)
  09 453 8336 (yritysasiakkaat kaikissa lajeissa eli yt-, matka- ja sh-asioissa)​

 • Henkiyhtiön maksamat etuudet ja eläkkeet
  puh. 453 8000

Lisätietoa tulorekisteristä

 • Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

 • Ilmoitettaville tiedoille ei ole euromääräistä alarajaa, vaan kaikki palkkatiedot on ilmoitettava riippumatta summasta.

 • Tiedot ilmoitetaan 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

 • Jos yksityishenkilö palkkaa työntekijän eli on työantaja, tiedot on ilmoitettava tulorekisteriin.

 • Tulorekisteriin ilmoitetaan tehdystä työstä maksetut palkat, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot kuten luontoisedut. Myös kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

 • Jos yksityishenkilö ostaa palvelun yritykseltä, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin, ilmoitusta tulorekisteriin ei tarvitse tehdä.

 • Jos kotitalous palkkaa työntekijän, joka ei ole ennakkoperintärekisterissä, ilmoituksessa on huomioitava työtapaturmavakuutuksen tarvitsemat tiedot.

 • Omat palkkatiedot ja eläketulojen tiedot ovat katsottavissa tulorekisteristä. Tiedot maksetuista etuuksista ovat katsottavissa vuoden 2021 alusta lähtien.

 • Ei tarvitse itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä, sillä viranomainen saa tiedot rekisteristä.

 • Voi itse tarkistaa tulorekisteristä, onko työnantaja hoitanut ilmoittamiseen liittyvät työnantajavelvoitteensa.

Tulorekisteriin liittyviä ohjeitä löydät Verohallinnon www.tulorekisteri.fi-sivulta.

Tulorekisterin asiakaspalvelu auttaa ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä puhelimitse ja chatissa. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9–16.15. Chatissa osoitteessa www.tulorekisteri.fi annetaan tulorekisterin yleisneuvontaa.

Tulorekisterin palvelunumero on 029 497 550.