Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Reseförsäkring

Packa alltid ner en reseförsäkring på resan. Med försäkringen tryggar du såväl dig själv som ditt resgods. Försäkringen är i kraft hela tiden och du behöver inte teckna en skilt för varje resa.

I ett nötskal

 • En kontinuerlig reseförsäkring är alltid redo. Om du gör redan ett par resor under året är en årlig reseförsäkring det klokaste valet.
 • Larmtjänsten hjälper i akuta situationer dygnet runt.
 • Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall. Dessutom ersätter försäkringen en annullerad resa, avbruten resa och försening från resa.
 • Hos oss kan du teckna både en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring i din reseförsäkring eller bara någondera av dem.

Resgodsförsäkring

 • Försäkringen ersätter om resgods stjäls, går sönder eller blir försenat.
 • Reseansvarsförsäkringen ingår i resgodsförsäkringen och den ersätter skador som åsamkats utomstående.
 • Den reserättsskyddsförsäkring som ingår i försäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader.
 • Har du hemförsäkring i LokalTapiola? Kontrollera före resan och innan du tecknar en separat resgodsförsäkring om din hemförsäkring ersätter resgods. Resgodsförsäkring ingår nämligen i de flesta av våra hemförsäkringar. Mot en liten tilläggspremie kan du avlägsna självrisken utomlands och du behöver du inte en separat resgodsförsäkring.

Resenärförsäkring

 • Försäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall under resa utan självrisk och utan övre gräns i euro.
 • Till din resenärförsäkring kan du dessutom inkludera skydden vid men till följd av olycksfall och dödsfall genom olycksfall.
 • Egna barn, barnbarn, syskon och halvsyskon under 18 år som reser med är även försäkrade i resenärförsäkringen. Försäkrade är även barn som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade, men som inte är den försäkrades egna barn. Var och en vuxen behöver egen försäkring.
 • Ersätter kostnader för avbruten resa, annullerad resa och försening från resa. Annulleringsskydd vid resa är i kraft, om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resan påbörjas.
 • När du köper en tidsbegränsad reseförsäkring kan du skriva ut ett försäkringsbrev och intyg på försäkringens giltighet. När du visar intyget på försäkringens giltighet direktfakturerar många utländska vårdinrättningar LokalTapiola för vårdkostnaderna.
 • Som tilläggsförmån till resenärförsäkringen erbjuder LokalTapiola en larmtjänst som har jour dygnet runt. Om du råkar ut för ett nödfall kan du ringa +358 800 0 4531 så får du hjälp, råd och betjäning på finska, svenska eller engelska.

Aktuellt