Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkring för lantbruksföretagare

Du är den viktigaste resursen på din gård. Genom att försäkra dig själv tryggar du dina närståendes uppehälle och säkerställer att verksamheten på gården fortsätter. Med en livförsäkring får du skydd vid dödsfall, arbetsoförmåga och allvarlig sjukdom.

Fråga mer av din kontaktperson vid LokalTapiola eller begär ett anbud.

Livförsäkringen ger skydd

Med en livförsäkring kan en lantbruksföretagare skydda sin personliga och de närståendes ekonomi om olyckan är framme. Med försäkringen kan du även säkerställa att verksamheten på gården fortsätter.

Vi kartlägger tillsammans ditt försäkringsbehov och skräddarsyr en lämplig försäkring. Med en livförsäkring kan man komplettera det lagstadgade socialskyddet och du får ett omfattande skydd mot allvarliga risker.

Livförsäkringen kan inkludera följande skydd:

  • dödsfallsförsäkring
  • invaliditetsförsäkring
  • försäkring för bestående arbetsoförmåga
  • försäkring vid allvarlig sjukdom

För en gård som har aktiebolagsform är livförsäkringen Företagsskydd ett alternativ.

Ta i bruk HyvinvointiHelppi

LokalTapiolas Smart livförsäkring kombinerar ekonomiskt skydd och välbefinnandetjänsterna som ingår i HyvinvointiHelppi. HyvinvointiHelppi hittar du i LokalTapiolas populära applikation HälsoHjälpen och du får tillgång till den när du skaffar en livförsäkring.

  • Bli aktivare: mät, ställ upp mål - sov bra, ät rätt, rör på dig tillräckligt, sköt om ditt psykiska välbefinnande
  • Bli inspirerad av intressanta artiklar, uppgifter eller egna mätningsresultat som konkretiserar livsstilen och dess inverkan
  • Gör gott för andra: delta i utmaningar kring olika tema och dina resultat ökar välgörenhetspotten

Du får allt detta utan tilläggskostnader, vid sidan av det ekonomiska skyddet som försäkringen ger.

Läs mer


Aktuellt