Personförsäkringar

Den lagstadgade försäkringens nivå räcker sällan för att täcka alla levnadskostnader om det skulle hända dig något allvarligt.

Egenskydd för lantbruksföretagare erbjuder dig och din familj ett individuellt tilläggsskydd i ett paket.

LähiTapiola LokalTapiola
Smart livförsäkring

Smart livförsäkring hjälper dig att må bättre.

LähiTapiola LokalTapiola
Lantbruksföretagarens Arbetsförmågatjänst

Helhetslösning för lantbruksföretagarens hälsa och välbefinnande.

LähiTapiola LokalTapiola
Frisk! -tjänsten

Med hjälp av Hälsoförsäkringen kan du snabbt få reda på orsaken till sjukdomen och få en diagnos.

LähiTapiola LokalTapiola
Företagsskydd

Livförsäkring för lantbruksföretagare

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

LähiTapiola LokalTapiola
Person- och reseförsäkring

En ny försäkring från vaggan till graven för sjukdomar och olycksfall, både hemma och borta.

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Barnförsäkring

Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar.

LähiTapiola LokalTapiola
Reseförsäkring

Packa alltid också ner en reseförsäkring. Med försäkringen tryggar du dig själv och ditt resgods.

LähiTapiola LokalTapiola
Tidsbegränsad reseförsäkring

En tidsbegränsad reseförsäkring är rätt val om du vill ha försäkring för bara en resa.