<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Baby­försäkring

Med babyförsäkringen skyddar du ditt barn redan under graviditeten. Babyförsäkringen, dvs. skydd för barn som ska födas, ger skydd för ditt barn under hela livet i händelse av sjukdom och olycksfall. En försäkring som tecknats före barnets födelse gäller genast från födseln och du kan hålla den i kraft ända fram till ålderdomen.

Sjukkostnads- och olycksfallsförsäkring utan begränsningar som beror på hälsotillståndet.

Ersätter till exempel läkararvoden, undersökningskostnader och mediciner.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland, från morgon till kväll.

Ansök senast två månader före beräknat födelsedatum.

Vad täcker babyförsäkringen

Babyförsäkringen skyddar ditt ofödda barns liv i händelse av sjukdom och olycksfall. Genom att teckna en babyförsäkring säkerställer du att begränsande villkor som beror på hälsotillståndet inte införs i försäkringen.

Vanliga frågor

Du kan ansöka om försäkring för ditt barn innan barnet är fött, dock tidigast efter att strukturultraljudsundersökningen har gjorts.

Ja, försäkringen beviljas utifrån mammans hälsodeklaration.

Priset på babyförsäkringen påverkas av den försäkrades ålder och bostadsort, de valda försäkringsskydden, deras omfattning och försäkringsbelopp samt självrisken.

Du kan få S-gruppens Bonus för babyförsäkringen. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du Bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %.