Metsävakuutus Skogsförsäkring

LähiTapiola LokalTapiola

Största delen av skogsskadorna orsakas av stormarna som härjar varje år. Andra orsaker till skogsskador är snö, eld, insekter, översvämningar, svampsjukdomar och djur. Skogen är värdefull egendom och det lönar sig att ha försäkringsskyddet i skick.

I ett nötskal

  • Trä som blivit sotigt i samband med brand duger inte för skogsindustrin och då är trädets värde endast energivärdet. Med en skogsbrandsförsäkring tryggar du ditt skogsbestånds verkliga värde.
  • Det är alltid skogsägarna som står för kostnaderna för efterbevakningen efter en skogsbrand. Det går att vara förberedd på dessa kostnader med en skogsbrandsförsäkring.
  • Ett ungt trädbestånd som skadas av storm och snö mister sin bästa värdetillväxt. Med en skogsförsäkring tryggar du en eventuellt förlust av förväntningsvärdet.
  • Ett träd som granbarkborren dödat duger inte för skogsindustrin och då är trädets värde endast energivärdet. I den omfattande skogsförsäkringen ingår skydd mot insektsskador.
  • Sorkar förstör plantbestånd på olika håll i landet med några års mellanrum. Du kan försäkra dig mot det med en omfattande skogsförsäkring.

Ge fullmakt för dina uppgifter om skogstillgångar och delta i utlottningen av ett presentkort på 500 euro

I tjänsten Metsään.fi samlar och upprätthåller Skogscentralen uppgifter om skogstillgångarna i de finländska skogarna. Genom att befullmäktiga överlåtelse av uppgifterna om dina skogstillgångar till LokalTapiola härifrån, kan vi dra nytta av uppgifterna när vi utvecklar ännu bättre och smidigare försäkrings- och placeringstjänster samt kundkommunikation för våra skogskunder. Samtidigt deltar du i utlottningen av ett presentkort på 500 euro, med vilket du kan göra inköp på alla S-gruppens verksamhetsställen. Deltagande i lotteriet förutsätter inte kundrelation i LokalTapiola. Lotteriregler.


Aktuellt