Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogsförsäkring

Skogen är värdefull egendom och det lönar sig att ta väl hand om den. Skogsförsäkringen skyddar din egendom mot risker och säkerställer att din skog inte förlorar sitt värde till följd av en skada eller att du inte själv behöver betala för förlorat virkesvärde.

Varför LokalTapiolas skogsförsäkring?

 • Du kan välja de försäkringsskydd och den maximiersättning för stormskador som passar just din skog.
 • Som medlem i en skogsvårdsförening får du 10 procent rabatt på din skogsförsäkring. Rabatten höjs till 15 procent, om du har en placering på minst 10 000 euro i en placeringsförsäkring i LokalTapiola.
 • Vi hämtar på dina vägar arealuppgifter för din skogsförsäkring från skogstillgångsdata som Skogscentralen upprätthåller. Vi behöver bara registernumren för skogsfastigheterna du äger.
 • Genom att koncentrera dina försäkringar får du upp till 17 % rabatt på premier. Läs mer om koncentreringsförmåner och Egenförmån.

Vad och när ersätter skogsförsäkringen

Till skogsförsäkringen kan du välja det försäkringsskydd som passar din skog. I skogsförsäkringen ingår alltid en försäkring som tecknas för brand. En stormförsäkring ska dessutom tecknas, varefter de övriga skydden kan väljas fritt.

Med skogsförsäkring kan du försäkra skogsfastighetens

 • trädbestånd och plantbestånd. Du kan dessutom försäkra avverkat virke, så länge som det ägs av skogsägaren eller innehavaren av besittningsrätten.
 • Avverkningsrester som samlats upp eller som är avsedda att samlas upp för energibruk, så länge som de ägs av försäkringstagaren eller innehavaren av besittningsrätten.
 • sättplantor som är avsedda för föryngring.
 • gödselmedel avsedda för gödsel, upp till 10 000 euro.

Vad ersätter skogsförsäkringen?

 • Skador till följd av skogsbrand samt kostnader för avvärjning eller begränsning av en skogsbrand, till exempel kostnader för efterbevakning av brand och skador till följd av släckningsåtgärder.
 • Skador till följd av storm enligt maximiersättningen du valt. Även förväntningsvärdet för ungt trädbestånd kan ersättas.
 • Skador till följd av snö, till exempel när upplega eller våt eller tung snö knäcker träd.
 • När insekter skadar din skog.
 • När svampsjukdomar orsakar avsevärda ekonomiska förluster. Skogsförsäkringen ersätter dock inte skador orsakade av sjukdomar som åstadkommer träröta, såsom rotticka.
 • När djur, till exempel sorkar, harar, bävrar, skogshönsfåglar och rådjur orsakar skador. Staten ersätter skadorna som orsakas av älgar.
 • När exceptionell översvämning eller översvämning till följd av damm som bäver byggt och stillastående vatten orsakar skador på din skog.
 • När någon skadar din skog eller stjäl din egendom.
 • Ansvarsförsäkringen ersätter skador som orsakas utomstående, när de beror på skogsvårds- och drivningsarbeten som gjorts i din skog och du som skogsägare har ansvar för skadorna.
 • Rättsskyddsförsäkringen ersätter anlitande av jurist i brottmål och ansökningsärenden samt tvistemål till exempel vid rättegångar som gäller skogsdrivningstvister.
 • När lösegendom och byggnader skadas till följd av brand, storm, skadegörelse, stöld eller bräckage.

Skogsförsäkringens pris

Priset på skogsförsäkringen påverkas till exempel av arealen på plantbeståndet och gallringsskogen på skogsfastigheterna som ska försäkras, av kommunen där skogsfastigheterna är belägna, av maximiersättningen för stormförsäkringen samt av självriskens storlek.

Be om anbud

Skogsegendom

Privata skogsägare innehar en skogsegendom på över 45 miljarder, som det lönar sig att sköta väl. Vädret orsakar största delen av skadorna som sänker skogarnas värde. Enligt Naturresursinstitutet Luke kommer stormar, skogsbränder och svampskador att bli vanligare och kraftigare i framtiden. Vid stora skador tar det längre att röja de skadade träden, varvid risken för insektsskador ökar.

I framtiden kommer våra skogar sannolikt att också drabbas av allt fler främmande skadedjur. Även om man inte kan behärska naturkrafterna, kan man påverka ekonomiska risker till följd av dem. Genom god skogsvård och genom att försäkra skogen kan skogsägaren sova lugnare.

LokalTapiola lanserar en ny skogsförsäkring som ökar valfriheten när det gäller riskerna som försäkras och beaktar ännu noggrannare skogens struktur. Nu kan man med skogsförsäkring, som ett eget objekt, också försäkra en byggnad som hör till skogsbruket, till exempel en raststuga.

Såhär anmäler du en skada

Du kan anmäla en skada i nättjänsten, per telefon eller på ett kontor.

Skadeanmälan


Se också