Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogsförsäkring

Största delen av skogsskadorna orsakas av stormarna som härjar varje år. Andra orsaker till skogsskador är snö, eld, insekter, översvämningar, svampsjukdomar och djur. Skogen är värdefull egendom och det lönar sig att ha försäkringsskyddet i skick.

I ett nötskal

  • Trä som blivit sotigt i samband med brand duger inte för skogsindustrin och då är trädets värde endast energivärdet. Med en skogsbrandsförsäkring tryggar du ditt skogsbestånds verkliga värde.
  • Det är alltid skogsägarna som står för kostnaderna för efterbevakningen efter en skogsbrand. Det går att vara förberedd på dessa kostnader med en skogsbrandsförsäkring.
  • Ett ungt trädbestånd som skadas av storm och snö mister sin bästa värdetillväxt. Med en skogsförsäkring tryggar du en eventuellt förlust av förväntningsvärdet.
  • Ett träd som granbarkborren dödat duger inte för skogsindustrin och då är trädets värde endast energivärdet. I den omfattande skogsförsäkringen ingår skydd mot insektsskador.
  • Sorkar förstör plantbestånd på olika håll i landet med några års mellanrum. Du kan försäkra dig mot det med en omfattande skogsförsäkring.

Ta hand om din skog

Tack vare goda konjunkturer använde skogsindustrin enligt förhandsuppgifterna rekordmässiga 68 miljoner m3 träd år 2018. Enligt Pellervon taloustutkimus PTT uppskattar man att privatskogarnas bruttorotprisinkomster stiger till hela 2,2 miljarder euro. Även om konjunkturerna förväntas jämnas ut under detta år, kan skogsägarna ännu förvänta sig ett gott år för virkeshandel.

Privata skogsägare innehar en skogsegendom på över 45 miljarder, som det lönar sig att sköta väl. Vädret orsakar största delen av skadorna som sänker skogarnas värde. Enligt Naturresursinstitutet Luke kommer stormar, skogsbränder och svampskador att bli vanligare och kraftigare i framtiden. Vid stora skador tar det längre att röja de skadade träden, varvid risken för insektskador ökar. I framtiden kommer vi sannolikt att också möta allt fler främmande skadedjur i våra skogar. Även om man inte kan behärska naturkrafterna, kan man påverka deras ekonomiska risk när de slår till. Genom att ta hand om god skogsvård och genom att försäkra sin skog kan skogsägaren sova lugnt.


Aktuellt