Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbruksföretagarens lagstadgade skydd

Det lagstadgade socialskyddet för lantbruksföretagare och skogsbrukare och deras familjemedlemmar sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA. Odlarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring är LFöPL och den lagstadgade olycksfallsförsäkringen OFLA. För att företagsverksamhetens risker ska täckas, lönar det sig för dig att komplettera det lagstadgade skyddet med frivilliga försäkringar.

I ett nötskal

  • En lantbruksföretagares sjuk- och olycksfallsförsäkring och pensionsskydd baserar sig på LFöPL-försäkringen.
  • LFöPL-försäkringen är obligatorisk för de flesta lantbruksföretagarna. Om företagaren inte hör till den obligatoriska försäkringen, kan den teckna försäkringen som frivillig.
  • Försäkringen baserar sig på LFöPL-inkomst.
  • Lantbrukets arbetsinkomst bestäms utgående från inkomstskattelagen för gårdsbruk på basis av de kompletterande verksamheterna.
  • Lantbruksföretagarens arbetspension tryggar företagarens utkomst under ålderdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet och deltidsarbete samt tryggar familjens utkomst efter lantbruksföretagarens död. 
  • En LFöPL-försäkrad har möjlighet att få LPA-sjukdagpenning om den insjuknar.
  • Folkpensionen från Folkpensionsanstalten tryggar existensminimum om arbetspension inte betalas alls eller om arbetspensionen blir liten.
  • Läs mer på LPA:s webbplats

Se också

Aktuellt