Yritystoimintaa maatalouden rinnalla Lagstadgade försäkringar för arbetstagare på lantbruk

Heinätyö

En lantbruksföretagare måste vid sidan av sitt eget skydd också sörja för sina arbetstagares skydd. Om man på gården använder stadigvarande arbetskraft eller arbetstagare i korta jobb, måste arbetsgivaren sörja för arbetstagarnas pensionsskydd och lagstadgade olycksfallsförsäkring.

I ett nötskal

  • Du ska försäkra dina arbetstagare med lagstadgade personförsäkringar.
  • Arbetstagarnas pensionsförsäkringar, såsom företagarens eventuella FöPL-försäkring, tillhandahålls av Elo.

Se också:

LähiTapiola LokalTapiola
Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.

FöPL-försäkring

Företagarens lagstadgade arbetspensionsförsäkring garanterar pensionen och socialskyddet.

Aktuellt