Lagstadgade personförsäkringar

Traktori ja puimuri

Det lagstadgade socialskyddet för lantbruksföretagare och skogsbrukare och deras familjemedlemmar sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Arbetstagarnas pensionsförsäkringar, såsom företagarens eventuella FöPL-försäkring, tillhandahålls av Elo.

Maatalousyrittäjän lakisääteinen turva Mela
Lantbruksföretagarens lagstadgade skydd

Lantbruksföretagarens lagstadgade socialskydd sköts av LPA.

Yritystoimintaa maatalouden rinnalla
Lagstadgade försäkringar för arbetstagare på lantbruk

En lantbruksföretagare måste också sörja för sina arbetstagares skydd.