Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lagstadgade personförsäkringar

Det lagstadgade socialskyddet för lantbruksföretagare och skogsbrukare och deras familjemedlemmar sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Arbetstagarnas pensionsförsäkringar, såsom företagarens eventuella FöPL-försäkring, tillhandahålls av Elo.

Lagstadgade försäkringar för arbetstagare på lantbruk

En lantbruksföretagare måste också sörja för sina arbetstagares skydd.