Kattförsäkring

LähiTapiola kissa

Med en kattförsäkring kan du försäkra din katt oberoende av ras, också din bondkatt. Du får tillgång till vår lovordade direktersättningstjänst för att underlätta veterinärbesöken.

Som lantbrukskund kan du försäkra din katt inom Kantri lantbrukets försäkringar

Fem skäl att teckna en kattförsäkring i LokalTapiola

  1. Veterinärvårdsförsäkringen gäller under kattens hela livstid.
  2. Maximiersättningen för vårdkostnaderna i veterinärvårdsförsäkringen kan du välja bland tre olika alternativ. Du kan välja 1 000, 1 700 eller 3 000 euro. Maximiersättningen kan höjas fram till att katten fyller sju år.
  3. Maximiersättningen för vårdkostnaderna i veterinärvårdsförsäkringen sjunker inte när katten blir äldre.
  4. Med applikationen DjurHjälpen får du hjälp av en distansläkare via mobiltelefonen varje dag kl. 7–23. Du har tillgång till DjurHjälpen när din katt har en veterinärvårdsförsäkring hos oss.
  5. Direktersättningstjänsten: du betalar bara självrisken i försäkringen, kliniken fakturerar LokalTapiola för resten. Ta försäkringsnumret med till kliniken.

Kattförsäkring i korthet

  • Du kan teckna en kattförsäkring för förlust av katt och veterinärkostnader eller endast för någondera.
  • Veterinärvårdsförsäkring för katt kan hållas i kraft under kattens hela livstid.
  • Du kan försäkra din katt, när den är minst 5 veckor gammalt men under 7 år.


Se också:

Puimurissa
Egenskydd för lantbruksföretagare

Paket med personskydd för lantbruksföretagare

Aktuellt