Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vi ger kunderna livstrygghet

Egna åtgärder och aktsamhet ger lägre försäkringspremier. Genom att se till att ditt lantbruk är säkert får du konkret nytta och lägre premier. Alla vinner när det sker färre skador på lantbruken.

Olyckor kan dock alltid inträffa, oberoende av hur bra man förberett sig. Vi stöder dig hela vägen om olyckan är framme.

Skadefrihet ger lägre premier för lantbruksföretagaren.

Kundens säkerhetsgärningar påverkar premien

Som lantbruksföretagare påverkar din verksamhet och omsorgsfullhet direkt storleken på dina premier. Som kund hos oss får du stöd för att främja säkerheten på din gård vilket för sin del även syns som lägre försäkringspremier.

Våra specialisters säkerhetsarbete syns genom gårdens säkerhetskartläggning. En specialist poängsätter riskerna på gården och ger konkreta anvisningar för att minska riskerna. Säkerhetskartläggningen inklusive poängsättningen påverkar prissättningen av försäkringarna.

  • 10 % Säkert lantbruk –rabatt på lantbruksdelen i lantbruksförsäkringen, om din gård får fulla poäng i säkerhetskartläggningen.
  • När säkerhetskartläggningen är utförd, får du en högre MTK-medlemsförmån på 15 % på din lantbruksförsäkringspremie.
  • Försäkringsobjektet ges rabatt för säkerhetsinvesteringar. Ett brandvarnarsystem för lantbruk sänker till exempel brandförsäkringspremien för byggnad och produktionsdjur med 20 %.
  • Regionbolagen i LokalTapiola-gruppen beaktar poängen i säkerhetskartläggningen i den slutliga prissättningen av försäkringarna.

Vi understöder förbättrad säkerhet

Som Finlands största lantbruksförsäkrare har vi ett omfattande nätverk av samarbetsparter och med hjälp av dem kan du förbättra säkerheten på din gård. Tillsammans med våra riksomfattande samarbetsparter och regionbolagens samarbetsparter erbjuder vi tjänster som hjälper dig att förebygga skador och förbättra poängen i säkerhetskartläggningen av din gård. Via våra samarbetsparter fås tjänsten antingen som kundförmån eller till nedsatt pris.

Granskningar av handbrandsläckare, elinspektioner, utbildningar för hetarbetskort och underhåll av oljecisterner är de mest använda säkerhetsgärningarna på gårdarna. För att främja användningen av säkerhetsutrustning har vi bland annat delat ut säkerhetständare för lysrörsarmaturer och huvudströmbrytare för traktorer till våra kunder.

Vi erbjuder de bästa specialisterna för våra lantbrukskunder

Våra lantbrukskunder har tillgång till en namngiven kontaktperson som känner till kundens vardag. När du sköter ärenden med denne vet du att du och din familj samt ditt lantbruk blir omhändertagna. Din kontaktperson säkerställer att försäkrings- och riskhanteringsfrågorna är uppdaterade och att du har de bästa kapitalförvaltningstjänsterna.

Olyckor sker oberoende av hur bra man förberett sig. Om olyckan är framme tar ditt lokala regionbolag hand om ditt ärende och vi stöder dig hela vägen.

Trafikförsäkringen belönar för skadefrihet

I vår nya trafikförsäkring ger skadefriheten och de ännu bättre bonusförmånerna som helhet bästa bonus. Bonusskyddet säkerställer att bonusen inte sjunker vid en kollision och vi ger nu samma bonus även för andra- och tredjebilen.

Smarta lösningar hjälper dig att förbättra ditt välbefinnande!

Vi vill erbjuda våra kunder mera. Smart livförsäkring är ett exempel på detta. Den omfattar förutom ekonomiskt skydd, som en traditionell livförsäkring ger, också tjänster som främjar hälsan och välbefinnandet. Du får till exempel en elektronisk hälsokontroll, självträningsprogram samt utrustning som följer upp aktiviteten, för vi vill att du ska orka och må bättre.

När du har en Smart livförsäkring och är medlem i MTK får du som medlemsförmån Firstbeat Livsstilsanalys med två års mellanrum. Analysen ger information om levnadsvanornas inverkan på ditt välbefinnande och med hjälp av den får du reda på dina stresstoppar, information om din kroppsstyrka och hur du kan effektivera din återhämtning.

Kontakta oss!

Vi berättar gärna mera om våra produkter och tjänster. Be oss kontakta dig eller fråga mera av din kontaktperson i regionbolaget!