Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbruksförsäkringar

Det är bra att fundera över vilka skaderisker det är bra att försäkra på lantbruket och vilka skador lantbruket klarar av själv. Du får mera information om att försäkra ett lantbruk genom att bekanta dig med vår lantbruksförsäkring och genom att be vår lantbruksexpert besöka din gård.

I din situation lönar det sig att beakta

Också på din gård uppstår det ganska ofta situationer då försäkringsskyddet måste uppdateras. När det sker förändringar på din gård ska du alltid kontakta LokalTapiola. På det sättet kan vi tillsammans se över de förändringar som behövs i din gårds försäkringsskydd och du kan lita på att försäkringen motsvarar omständigheterna på din gård och är tillräckligt täckande.

Här är några tips på tidtabellen för försäkrandet och försäkringsbehov i förändringssituationer.

  • Då du skaffar ett nytt fordon eller en arbetsmaskin som behöver en trafikförsäkring ska du komma ihåg att teckna försäkringen inom sju (7) dygn. Sköt också samtidigt om den frivilliga försäkringen.
  • Det är allt skäl att försäkra en ny byggnad senast när du har hämtat en betydande mängd byggnadsmaterial till byggplatsen.
  • Det lönar sig att uppdatera ökad djurmängd och omsättning i din lantbruksförsäkring innan den utvidgade produktionen börjar.
  • När du anställer arbetstagare ska du komma ihåg att teckna en ArPL-försäkring åt dem om arbetstagarens månadsinkomster är minst 55,56 euro per månad (år 2014). Kom ihåg att försäkra arbetstagarna också för olycksfall och yrkessjukdomar med lagstadgad olycksfallsförsäkring. Som arbetsgivare är du tvungen att försäkra dina arbetstagare innan arbetet börjar om antalet arbetsdagar per år totalt är mer än 12.
  • Om du arrenderar nya åkrar ska du komma ihåg att uppdatera den utökade åkerarealen och omsättningen i försäkringen innan tillväxtperioden börjar.
  • När du skaffar ny skog lönar det sig att försäkra den genast i samband med ägarbytet. Till exempel ska försäkring för sork- och snöskador tecknas redan innan vintern kommer.
  • Då det sker ett ägarbyte på din gård, till exempel via generationsskifte, ska du komma ihåg att föra över lantbruksförsäkringen i den nya ägarens namn inom två veckor (14 dagar) från ägarbytet.
  • När du slutar det aktiva jordbruket lönar det sig att uppdatera försäkringsskyddet enligt situationen. Regeln är att den som äger sköter försäkringarna. I vissa fall kan det vara orsak att ändra lantbruksförsäkringen till en hemförsäkring.
  • Om ditt lantbruk bolagiseras tecknas försäkringarna i ditt lantbruks namn på dess FO-nummer om gården är ett aktiebolag eller på annat sätt i handelsregistret. Man kan inte teckna en fordonsförsäkring i ett sådant samfunds namn som bildats av beskattningsskäl. De görs i fordonets verkliga användares dvs. innehavarnas namn. I praktiken alltså vanligtvis antingen på din eller din makes personbeteckning.