Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbruksföretagaren och familjen

Har du förberett dig för överraskande situationer? Ditt lantbruksföretags framgång är i hög grad beroende av din familjs arbetsinsats. Ett lämpligt försäkringsskydd hjälper er utkomst och att verksamheten på gården kan fortsätta även om du eller din make skulle råka ut för en olycka eller insjukna allvarligt.

I din situation lönar det sig att beakta

 • Lantbruksföretagarens lagstadgade socialskydd sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA LFöPL är din och dina familjemedlemmars arbetspensionsförsäkring oberoende av om du är odlare, har skogsbruk, är fiskare eller renskötare. OFLA-arbetsolycksfallsförsäkring ersätter olyckor som sker i ditt jordbruksföretagararbete och de yrkessjukdomar som orsakas av dessa arbeten. Du håller väl ditt LPA-skydd på så hög nivå som möjligt, eftersom det förutom din pension också påverkar LPA-, FPA och OFLA-dagpenningen. Det lagstadgade skyddet är ändå inte alltid tillräckligt i alla situationer. Det personliga socialskyddet är inte tänkt att täcka riskerna från affärsverksamheten.
 • Egenskydd för lantbruksföretagare är en lösning som kompletterar ditt LPA-skydd. Du kan sammanställa den från flera olika försäkringar enligt dina behov tillsammans med vår lantbruksexpert.
 • Det lönar sig att dimensionera skyddet så att din familj kan fortsätta sitt liv utan att levnadsstandarden sjunker nämnvärt och att din gård eller din skog inte behöver säljas.
 • En lantgård kan också vara en omgivning som är farlig för dina barn. Du sörjer väl för barnens trygghet på gården. Det händer ändå allting någonting så förbered dig också med en försäkring.
 • Du försäkrar dig väl om att ditt barn får en trygg start i livet genom att spara en grundplåt åt honom eller henne.
 • Du kommer väl också ihåg att vara förberedd på de risker som är relaterade till resor i hemlandet eller utomlands.
 • Förbered dig på generationsväxling och pensionering i tillräckligt god tid genom att spara.
 • Bekanta dig med de videor som handlar om lantbruksproducentens och familjens säkerhet.

Förmåner

 • Din familj klarar av lånen för både den privata ekonomin och gården om ditt försäkringsskydd är rätt dimensionerat även om du skulle insjukna eller råka ut för olycka eller om någondera av makarna skulle avlida.
 • Du kan försäkra dig om en tillräcklig inkomstnivå under sjukperioden.
 • Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar och du kan också välja privat sjukvård för ditt barn.
 • När ditt barn börjar studera eller funderar på egen bostad hjälper en sparad grundplåt på vägen.
 • Inte heller under resan är god vård fast i pengar.
 • Besparingarna ger dig trygghet när du är pensionerad vid sidan arbetspensionen för den dagliga utkomsten och gör det möjligt att göra något utöver det vanliga.