Yritystoimintaa maatalouden rinnalla Anställning av en arbetstagare

Maatilan omaisuus

Ska du anställa en arbetstagare till ditt lantbruk? Arbetsgivaren har skyldigheter som du ska sköta när du en anställer ny arbetstagare.

I din situation lönar det sig att beakta

Då du anställer en arbetstagare i ett arbetsförhållande är du skyldig att teckna en lagstadgad pensionsförsäkring för honom eller henne (ArPL). Det tryggar arbetstagarens pensionsskydd. Som arbetsgivare sörjer du dessutom för din arbetstagares lagstadgade olycksfallsförsäkrings- och socialskyddsavgifter och förskottsinnehållning av skatt.

  • Du måste teckna en ArPL-försäkring för dina arbetstagare om deras månadsinkomster minst 55,56 euro (år 2014). Försäkringen måste tecknas senast den månad som följer på lönebetalningsmånaden. Om försäkringen tecknas för sent höjs försäkringspremierna retroaktivt. Du ska teckna en ArPL-försäkring också för utländska arbetstagare, eftersom allt arbete som utförs i Finland i regel också ska försäkras i Finland.
  • Du kommer väl ihåg att du som arbetsgivare är skyldig att försäkra dina anställda också för olycksfall och yrkessjukdomar med en lagstadgad olycksfallsförsäkring innan de börjar arbeta om de arbetar mer än 12 dagar per år.
  • Ibland arbetar också talkoarbetskraft, som inte får någon lön, på din gård. Dem kan du låta försäkra med en frivillig talkoförsäkring för vårdkostnader.

Läs

LokalTapiolas arbetspensionspartner är Elo.

Skatteförvaltningen

Työtapaturmavakuutus turvaa työntekijän toimeentulon, jos hän sairastuu ammattitautiin tai hänelle sattuu tapaturma.
Arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringen tryggar arbetstagare vid olycksfall eller yrkessjukdom.

TyEL-vakuutus on lakisääteinen ja se takaa yrityksesi työntekijöillle työeläketurvan.
ArPL-försäkring

Som arbetsgivare ska du sörja för dina arbetstagares pensionsskydd.