Ditt lantbruksföretags situation

Vanha navetta

Det lönar sig att fundera över penning- och försäkringsfrågor i synnerhet då något i livet eller på din gård förändras. Svar som passar just din gård får du då vår expert besöker din gård för att göra en avgiftsfri kartläggning av gårdens skydd och den säkerhetskartläggning som är relaterad till den.