Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ett tryggt lantbruk – gränserna för vad man orkar

Ett lantbruk eller ett landsbygdsföretag är ett typiskt familjeföretag där framgången och kontinuiteten baserar sig på varje familjemedlems insats. I riskhanteringen i ett familjeföretag ingår att sörja för familjens välmående samt upprätthållande av arbetsförmågan och arbetsglädjen.

Lantbruksarbetet har traditionellt varit fysiskt belastande. Numera har också den psykiska belastningen ökat. Lantbruksföretagarna belastas mest av byråkrati, av att arbetet är bindande, av ekonomiska bekymmer och osäkerhet. Väderomständigheter, såsom regniga höstar, kan göra arbetsmängden på lantbruk oskäligt stor. Då kan den totala belastningen växa sig så stor att den blir utmattande till exempel om det samtidigt förekommer ekonomiska motgångar. Stora investeringar har ökat riskerna och specialisering och pappersarbete och olika kontroller har ökat arbetsmängden. Också relationerna kan vara förknippade med olika slags problem.

Enligt en enkät som gjorts bland LPA:s kunder är regelbundna semestrar, tillräcklig vila och högklassig fritid saker som gör det lättare för lantbruksföretagarna att orka i sitt arbete. Stöd från andra i liknande situation och fungerande nätverk hjälper företagaren i olika slags situationer – relationer, vänner och familj är viktiga faktorer som ökar resurserna. Att sörja för hälsan och en god psykisk och fysisk kondition är centrala faktorer när det gäller att orka i arbetet. Också när man har som mest arbete borde man komma ihåg att reservera tid för återhämtning och vila.

Ett tryggt lantbruk – gränserna för vad man orkar

Mån 17.2.2014 11:37