Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ett tryggt lantbruk – En brandsäker ladugård

I seriens andra video Paloturvallinen navetta (En brandsäker ladugård) lyfter man fram producentens egen, synnerligen viktiga roll när det gäller att förutse och bekämpa hot och risker för brandfara. Varje år inträffar många eldsvådor på lantbruk och de skador som de orsakar är vanligtvis omfattande. Till exempel vid en brand i en produktionsdjursbyggnad handlar det inte bara om stora materiella skador utan det är också lantbruksarbetarens livsverk som går upp i rök. På videon En brandsäker ladugård berättar ett producentpar som har varit med om en ladugårdsbrand om sina erfarenheter och om hur de har beaktat brandsäkerhetsriskerna i sin nya produktionsbyggnad.

Eldsvåda är den största egendomsrisken på ett lantbruk

I över hälften av eldsvådorna på lantbruk är orsaken elapparater och de installationer som är relaterade till dem. Därför borde man alltid låta ett proffs ta hand om elinstallationerna. Ändå gör också proffs misstag ibland. Därför säkerställer regelbundna elinspektioner hur omständigheterna på en boskapsgård som är belastande för installationer och utrustning påverkar elsäkerheten. På LokalTapiola rekommenderar man att det på produktionsgårdar lönar sig att låta en utomstående inspektera elutrustning och elinstallationer med minst fem års mellanrum.

Det lönar sig att planera så att den teknik som är relaterad till el är synlig eller att man flyttar ut den helt från produktionsutrymmena. Det lönar sig också att utrusta djurstallarna med brandvarnare, även om man har utfört alla åtgärder för att minimera risken för att elden kommer lös. Enligt LokalTapiola fungerar endast system som baserar sig rökprovtagning i de fuktiga omständigheterna i produktionsbyggnaderna. I praktiken finns det två sådana system på marknaden i Finland: Elotec och ICAS.

Ett tryggt lantbruk – En brandsäker ladugård

Mån 10.3.2014 13:03