Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Lantbrukets riskhantering

Vid riskhanteringen och skadebekämpningen på gården är det mest centrala ditt och din familjs aktiva arbete. Vi på LokalTapiola kan erbjuda dig information och verktyg som stöd när det gäller att minska riskerna kring person, egendom och ekonomi.

Som vår kund får du förmåner som gäller Elotec-brandvarnarprodukter. Dessutom minskar ett brandvarnarsystem för lantbruk brandförsäkringspremien

Ett tryggare lantbruk tillsammans

 • LokalTapiola erbjuder som den ledande försäkraren av lantbruk sin hjälp genom att erbjuda dig en avgiftsfri kartläggning av skydden som innefattar en säkerhetskartläggning av din gård. Säkerhetskartläggningen består av kartläggningen av olika risker som hotar gårdens verksamhet.
 • Som resultat av säkerhetskartläggningen får du en rapport om säkerheten på din gård och förbättringsförslag.
 • När säkerhetskartläggningen är utförd, får du en högre MTK-medlemsförmån på 15 % på din lantbruksförsäkringspremie.
 • Du noterar väl att en säkerhetskartläggning inte ensam förbättrar säkerheten på gården. Vid riskhanteringen och skadebekämpningen behövs ditt eget aktiva arbete. Som stöd erbjuder vi kunskap och redskap.
 • Som Finlands största lantbruksförsäkrare har vi ett omfattande nätverk av samarbetsparter och med hjälp av dem kan du förbättra säkerheten på din gård. Tillsammans med våra riksomfattande samarbetsparter och regionbolagens samarbetsparter erbjuder vi tjänster som hjälper dig att förebygga skador och förbättra poängen i säkerhetskartläggningen av din gård. Via våra samarbetsparter fås tjänsten antingen som kundförmån eller till nedsatt pris.

Kundens säkerhetsgärningar påverkar premie

Som lantbruksföretagare påverkar din verksamhet och omsorgsfullhet direkt storleken på dina premier. Som kund hos oss får du stöd för att främja säkerheten på din gård vilket för sin del även syns som lägre försäkringspremier.

Våra specialisters säkerhetsarbete syns genom gårdens säkerhetskartläggning. En specialist poängsätter riskerna på gården och ger konkreta anvisningar för att minska riskerna.

Säkerhetskartläggningen inklusive poängsättningen påverkar prissättningen av försäkringarna:

 • 10 % Säkert lantbruk –rabatt på lantbruksdelen i lantbruksförsäkringen, om din gård får fulla poäng i säkerhetskartläggningen.
 • När säkerhetskartläggningen är utförd, får du en högre MTK-medlemsförmån på 15 % på din lantbruksförsäkringspremie.
 • Försäkringsobjektet ges rabatt för säkerhetsinvesteringar. Ett brandvarnarsystem för lantbruk sänker till exempel brandförsäkringspremien för byggnad och produktionsdjur med 20 %.
 • Regionbolagen i LokalTapiola-gruppen beaktar poängen i säkerhetskartläggningen i den slutliga prissättningen av försäkringarna.

Förmån vid anskaffning av brandvarnarsystem

Vårt mål är att främja säkerheten och en störningsfri verksamhet på lantbruk samt bidra till att skador inte uppstår. Vi vill erbjuda våra kunder en möjlighet att skaffa ett förmånligt brandskydd för byggnader och verksamheten med hjälp av brandvarnarsystemet Elotec. Som vår kund får du:

 • En brandvarnarcentral gratis
 • 10 % rabatt på andra brandvarnarprodukter

Ett installerat brandvarnarsystem för lantbruk minskar även brandförsäkringspremien. Meddela din kontaktperson i LokalTapiola när du vill ha ett anbud på ett skydd för dina produktionsbyggnader! Du kan även skicka e-post till adressen info@elotec.fi.

Bekanta dig närmare med förmånen (på finska).


Se också