Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kundförmåner för lantbruksföretagare

Det lönar sig att koncentrera försäkrings- och kapitalförvaltningstjänsterna till LokalTapiola. När du koncentrerar dina tjänster till oss, kan du få upp till 17 % rabatt på dina försäkringsavgifter. Dessutom kan dina försäkringar samla som bäst upp till 5 % bonus från S-gruppen.


Som vår kund får du också partnerförmåner. Vi samarbetar med ledande aktörer och intresseorganisationer för att utveckla våra tjänster så att de blir ännu mer täckande.

Fråga din kontaktperson mer om våra förmåner!

Genom att koncentrera – får du nytta både i pengar och tjänster

Vi belönar dig utgående från i vilken utsträckning som du sköter dina ekonomiska ärenden i LokalTapiola. Ju fler tjänster du använder inom gruppen, desto bättre blir din Egenförmån. I enlighet med din förmånsnivå får du Egenförmån för skadeförsäkringspremier, förvaltningsavgiften för sparförsäkringar samt teckningsavgifter för fonder. När du koncentrerar dina ärenden till LokalTapiola kan du få upp till 17 % rabatt på försäkringspremierna. Förutom lägre premier kan du intjäna upp till 5 % Bonus hos S-gruppen.

Bekanta dig med Egenförmån


Förmåner för MTK:s medlemmar

Från Lokatapiola får du betydliga förmåner som MTK-medlem på egendoms- och personförsäkringar.
MTK-förmånerna gäller separat för medlemmar i lantbruksproducent-/MTK-föreningar och skogsvårdsföreningar.

Förmåner för egendomsförsäkringar

10 % rabatt på lantbruksförsäkring. Om LokalTapiolas kartläggning av gårdens skydd och säkerhetskartläggning av lantbruket har gjorts på ditt lantbruk, är din förmån 15 %. Den höjda rabatten på 15 % på lantbruksförsäkring ges också om kunden har en placering på minst 10 000 euro i LokalTapiolas sparlivförsäkring. Ytterligare 10 % rabatt på hemförsäkring.

Ta kontakt

Produktansvarsförsäkring

MTK:s produktansvarsförsäkring tryggar medlemmarna i lantbruksproducenternas förening för produktansvarsrisk. Försäkringen ersätter person- och sakskador som har orsakats av felaktig eller säkerhetsmässigt bristfällig produkt som den försäkrade tillverkat och släppt ut på marknaden.

Försäkringen ersätter enligt villkoren de skador som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt gällande lag. Med gällande rätt avses vanligtvis produktansvars-, handels- eller skadeståndslagen.


Vi erbjuder rikligt med andra förmåner

Förmån vid anskaffning av brandvarnarsystem

Vårt mål är att främja säkerheten på lantgårdar samt delta i att hindra skador från att ske. Vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att billigt skydda produktionslokalerna för bränder med Elotec-brandvarnarcentral. Rabatten förutsätter att systemet fungerar och servas enligt tillverkarens /importörens anvisningar.

Som vår kund får du:

  • En Elotec-brandvarnarcentral gratis
  • 10 % rabatt på andra brandvarnarprodukter

En installerad brandvarnarprodukt sänker också brandförsäkringsavgiften.

Bekanta dig

Förmåner för medlemmar i Skogsvårdsförening

Ge oss ditt medlemsnummer! Som medlem i Skogsvårdsföreningen får du bland annat minst 10 % rabatt på våra hem- och skogsförsäkringar.

Rabatt på skogsförsäkring kräver att kunden har antingen LokalTapiolas hem- eller lantbruksförsäkring.

Bekanta digDokumentbank+ förvaring av dokument

I Dokumentbank+ är dokumenten i säkert förvar och enkelt tillgängliga. När du förvarar dokument i dokumentbanken, kan man koppla en alarmfunktion som varnar när dokumentets giltighetstid närmar sig sitt slut.

Dokumentbank+ har förverkligats i samarbete med LokalTapiola. LokalTapiola erbjuder tjänsten avgiftsfritt till sina kunder.

Läs mer

Juristtjänster och fastighetsvärdering – på ett jordnära sätt

Som vår kund får du 1/2 timmes gratis konsultation per telefon eller epost av en expert på Värderingscentralen. Som medlem i MTK, SLC eller Skogsvårdsföreningen får du gratis ett snabbråd gällande ett klart ärende eller en snabb anvisning om hur du skall föra vidare en större helhet. Personlig konsultation per email till addressen: lahitapiola@arviointikeskus.fi.

Värderingscentralen erbjuder en medlemsförmån på -10 % av avgiften för jurist- och fastighetsvärdering till medlemmar i MTK, SLC eller Skogsvårdsföreningen.

Värderingscentralen